นัดหมายออนไลน์

ประชุมในรูปแบบ Online Conference

โดยจะมีการส่งรายละเอียดการนัดหมายไปทางอีเมล์ หลังยืนยันการนัดหมาย

Demo

 • ถามตอบข้อสงสัยภาพรวมของโปรแกรม
 • ประโยชน์จากการใช้โปรแกรม
 • แพ็คเกจแต่ละแบบและค่าใช้จ่ายการใช้งาน

Training

 • สอนการใช้โปรแกรมฮิวแมนซอฟท์ ให้สามารถใช้ในการคำนวณเงินเดือนขององค์กรคุณได้
 • ให้คำปรึกษาในการบริหารบุคคล
นัดหมาย การใช้งานโปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ ระบบ Payroll | Humansoft Appointment Banner Desktop
Register on Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM Payroll
Search data on Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM Payroll
Appointment time for Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM Payroll
Appointed with Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM Payroll

คุณเคยลงทะเบียนกับ HumanSoft แล้วหรือยัง?

คุณเคยลงทะเบียนกับ HumanSoft แล้วหรือยัง?

ค้นหาด้วย...

 • นำเสนอรายละเอียดภาพรวมและดูตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม
 • นำเสนอประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรมฮิวแมนซอฟท์
 • สอบถามขีดความสามารถของระบบ ในการใช้งานกับธุรกิจของคุณ
 • นำเสนอราคาค่าบริการแต่ละแพ็คเกจ และสิ่งที่ได้รับเมื่อสมัครใช้งาน
 • เทรนเนอร์พาทดลองใช้งานระบบเสมือนจริง
 • เทรนเนอร์จะพาขึ้นระบบ
 • การเพิ่มข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมฮิวแมนซอฟท์
 • การคำนวณเงินเดือนและการตั้งเงื่อนไขการคำนวณเงินเดือน
* การนัดหมาย Traning จะต้องสมัครใช้งานก่อน ลงทะเบียน คลิกที่นี่
นัดหมายสำเร็จ Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ ระบบ Payroll