PageView Facebook
date_range 20/02/2024 visibility 2816 views
bookmark HR Knowledge
Bell Curve คืออะไร มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร - blog image preview
Blog >Bell Curve คืออะไร มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร

ไขข้อข้องใจ Bell Curve คืออะไร? มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร สามารถประเมินพนักงานได้อย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้กันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 


Bell Curve คืออะไร?


Bell curve หรือ Normal Distribution เป็นกราฟประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงสภาพการกระจายของชุดค่าที่เลือกไว้ทั่วทั้งกลุ่มที่ระบุ ซึ่งมีแนวโน้มจะมีค่าส่วนกลางและค่าปกติ เนื่องจากยอดที่มีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด อีกทั้งค่าสูงสุดจะค่อย ๆ ลดหลั่นลงมาจากด้านใดด้านหนึ่งที่สมมาตรกัน Bell Curve เป็นการแสดงภาพของการแจกแจงแบบปกติ 

 

เส้นโค้งการกระจายแบบปกติ เมื่อวาดเป็นกราฟ มักจะตามเส้นโค้งรูประฆัง แม้ว่ารูปร่างที่แม่นยำจะแปรผัน แต่ยอดเขามักจะอยู่ตรงกลางและเส้นโค้งจะสมมาตรเสมอ


ประเมินพนักงานด้วย Bell Curve  


การประเมินพนักงานด้วย Bell Curve เป็นวิธีที่บางองค์กรนำมาใช้เพื่อจัดลำดับผลงานและแบ่งกลุ่มพนักงานตามสมรรถนะและประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งสามารถแบ่งพนักงานเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามค่าเฉลี่ย ดังนี้  


 

กำหนดค่าเฉลี่ยและมาตรฐาน: 

ก่อนการประเมิน ค่าเฉลี่ยและค่ามาตรฐานของผลงานทั้งหมดจะถูกกำหนด ค่าเฉลี่ยจะเป็นตัวแทนของระดับประสิทธิภาพที่คาดหวัง, และค่ามาตรฐานจะแสดงถึงความแปรปรวนของผลงาน 


การจัดลำดับ:

ผลงานของพนักงานจะถูกจัดลำดับตามค่าเฉลี่ยของผลงานที่ได้ โดยจะมีกลุ่มที่ได้ผลงานสูงมีค่าเฉลี่ยสูง, กลุ่มที่ได้ผลงานปานกลางมีค่าเฉลี่ยปานกลาง, และกลุ่มที่ได้ผลงานต่ำมีค่าเฉลี่ยต่ำ ตามลำดับ 

 

แบ่งกลุ่มตาม Bell Curve:

ผลงานของพนักงานจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามกราฟของ Bell Curve แบ่งได้ดังนี้ 

 

  • Top Performers : คะแนนสูง, มีผลงานที่ดีเยี่ยม
  • Middle Performers : คะแนนปานกลาง, ผลงานที่เฉลี่ย
  • Low Performers : คะแนนต่ำ, มีผลงานที่ต่ำ 

 

การดำเนินการ:

การแบ่งกลุ่มนี้สามารถมีผลต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงสมรรถนะ, การตั้งเป้าหมาย, หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประโยชน์ของ Bell Curve


Bell Curve หรือ Normal Distribution Curve เป็นกราฟที่แสดงการกระจายของข้อมูลในแนวแกน x โดยมีค่ามาตรฐาน และค่าเฉลี่ยที่สำคัญในการแสดงข้อมูล Bell Curve มีประโยชน์ดังนี้ 


 

การวิเคราะห์ข้อมูล:  

Bell Curve มีความสามารถในการแสดงการกระจายของข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้น 

 

การประเมินประสิทธิภาพ:  

ในบางกรณี Bell Curve ถูกนำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยคะแนนที่ตกอยู่ในส่วนกลางของ Bell Curve จะถือว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย และคะแนนที่ตกน้อยกว่าหรือมากกว่าจะถือว่ามีประสิทธิภาพที่ต่ำหรือสูงตามลำดับ 

 

วางแผนการทำงานในอนาคต:  

การใช้ Bell Curve ช่วยในการวางแผนการทำงานของข้อมูลในอนาคต ทำให้องค์กรสามารถวางแผนกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การจัดการทรัพยากรบุคคล:  

Bell Curve อาจถูกใช้ในกระบวนการการประเมินและการจัดอันดับผลการทำงานของบุคลากร เพื่อให้สามารถจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบ 

 

การจัดการทรัพยากรทางการเงิน:  

Bell Curve สามารถใช้ในการจัดการทรัพยากรทางการเงินได้ เช่น การบริหารงบประมาณ, การวางแผนทรัพยากรทางการเงินในองค์กร เป็นต้น 

 

จัดการความเสี่ยง:  

Bell Curve ถูกนำมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร ทำให้องค์กรมีแผนและพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 


สรุป Bell Curve คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? 

 

Bell Curve หรือ กราฟระฆังคว่ำ เป็นกราฟประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงสภาพการกระจายของชุดค่าที่เลือกไว้ทั่วทั้งกลุ่มที่ระบุ บางองค์กรใช้ประโยชน์จาก Bell Curve ในการประเมินผลงานพนักงานโดยแยกแยะพนักงานตาม Curve ส่วนใหญ่จะแยกพนักงานออกมาตามเกรด A, B, C, D, E ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดการขึ้นเงินเดือนประจำปี และบางแห่งอาจเรียกสิ่งนี้ว่า Force Rank 


แม้ว่าการใช้ Bell Curve ในการประเมินพนักงานจะช่วยในการจัดลำดับและการวางแผนการพัฒนา แต่ก็มีสิ่งที่องค์กรควรระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็น การประเมินที่ไม่แน่นอน, มีโอกาสที่พนักงานจะไม่พอใจ, และอาจไม่สามารถสะท้อนความศักยภาพจริงของพนักงานทุกคนได้อย่างแม่นยำ 

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้