PageView Facebook
date_range 19/08/2022 visibility 626 views
bookmark HR Trend
ปรับตัวองค์กรอย่างไรให้ทันกับยุค Digital Transformation - blog image preview
Blog >ปรับตัวองค์กรอย่างไรให้ทันกับยุค Digital Transformation

รู้จักกับ Digital Transformation คืออะไร? มีกี่ประเภท? และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง พร้อมทำความเข้าใจให้องค์กรรับมือความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม


รู้จักกับ Digital Transformation


การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวัน และนับวันการเปลี่ยนแปลงยิ่งมีแต่จะรวดเร็วเพิ่มขึ้นและด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีความต้องการหลากหลายรูปแบบ ทำให้เจ้าขององค์กรต้องมีการปรับตัว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มีการพัฒนาสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้บริโภคและตัวองค์กรเอง

ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่อง AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ จะทำให้มีคนตกงานมากขึ้น เพราะมีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อพนักงานในองค์กรว่าจะเกิดความเสี่ยงในการ Disrupt มากยิ่งขึ้น

ในบทความนี้ HumanSoft จะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Digital Transformation กันอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ทั้งพนักงานและองค์กรได้ศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ หรือสายงานของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น


Digital Transformation คืออะไร


Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในการบริหารธุรกิจ เช่น การนำ AI รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับการทำงานของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการวางรากฐานให้ธุรกิจ ไปจนถึงกระบวนการสร้างคุณค่าและมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมทำให้องค์กรและพนักงานทุกคน พร้อมทดลองสิ่งใหม่ๆ คุ้นเคยต่อความล้มเหลว และคิดค้นหาวิธีการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ


Tips! อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ >> Digital Transformation ส่งผลอย่างไรกับบทบาท HR ในอนาคต


ประโยชน์ของการ Digital Transformation


  • ช่วยเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์แก่ลูกค้า : การสร้างประสบการณ์หรือคุณค่าการใช้งานใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรในปัจจุบันให้ความสำคัญ เพื่อช่วยสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและแบรนด์ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
  • ช่วยสะสมข้อมูลเชิงลึก : การเก็บข้อมูลระหว่างลูกค้าและองค์กร เป็นสิ่งที่สามารถนำมาช่วยให้การพัฒนานำข้อมูลมาใช้งานได้ง่ายขึ้น เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ต่อยอดไปในอนาคต
  • สร้างความคล่องตัวในองค์กร : การตลาดในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่องค์กรได้มีการยกระดับมาเป็น Digital Transformation จะยิ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้การสร้างเครื่องมือ และติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ทันท่วงทีประเภทของ Digital Transformation


1. Cultural / Organizational Transformation

สิ่งที่พนักงานหลายคนในองค์กรมีความกังวลเกี่ยวกับ Digital Transformation คือการกลัวที่จะถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนหรือ Disruption ในหน้าที่ตัวเองขึ้น ดังนั้น เจ้าของธุรกิจหรือองค์กรต้องเข้าช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น การที่พนักงานในองค์กรจะสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


2. Process Transformation

สิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การพัฒนากระบวนการทำงานของธุรกิจ เช่น ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning เข้ามาก็จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพในการเก็บข้อมูล รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการทำงานอีกด้วย ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานได้ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


3. Business Model Transformation

บางองค์กรหรือธุรกิจในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจ (Business Model) ยกตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทีมกลยุทธ์ หรือการแต่งตั้งทีมพิเศษขึ้นมาใหม่ในองค์กร เพื่อคิดค้นรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจแบบเดิม เพื่อช่วยต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมนั้นๆ การที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเช่นนี้ จะส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต


4. Domain Transformation

เป็นอีกประเภทของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลายองค์กรมองข้าม แต่กลับสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สูงมาก คือการทำ Domain Transformation หรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยกำหนดคำนิยามใหม่ ให้กับตัวสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น การนำ Internet of things (IOT) เข้ามาช่วยให้เส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมจางลง และสร้างกลุ่มคู่แข่งใหม่ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นมา ซึ่งอาจใหม่ถึงการสร้าง Innovation ใหม่ๆ ทางการตลาดจากการที่องค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรของคุณ


สรุปวิธีการปรับตัวขององค์กรให้ทันกับ Digital Transformation

อย่างที่ทราบดีว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่แค่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อแล้ว แต่คือ “ปลาเร็วกินปลาช้า” การที่องค์กรหรือธุรกิจในอุตสาหกรรมใดๆ เห็นถึงโอกาสและสามารถปรับตัวรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ จะเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของบริษัท แต่ไม่ใช่แค่การนำ Digital Transformation เข้ามาปรับใช้ในองค์กรจะการันตีความสำเร็จของธุรกิจได้ ทั้งพนักงานและเทคโนโลยีที่ทำงานผสานรวมกันต่างหากที่จะช่วยส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ


ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นพนักงานในองค์กรก็ตาม อย่าลืมที่จะหมั่นพัฒนาตัวเองทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้าน Soft Skills เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว และรุนแรงได้อย่างยั่งยืน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้