โปรแกรมคิดเงินเดือนและบริหารงาน HR

date_range 10/10/2023 visibility 373 views
bookmark HR Knowledge
HR Mobile ยกระดับงาน HR ในยุคดิจิทัล - blog image preview
Blog >HR Mobile ยกระดับงาน HR ในยุคดิจิทัล

การนำ HR Mobile เข้าสู่ธุรกิจเป็นการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล


บทความเกี่ยวกับ HR Mobile ที่น่าสนใจHR Mobile เข้ามายกระดับงาน HR ได้อย่างไร?

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ในยุคดิจิทัล หลาย ๆ องค์กรหรือหลาย ๆ บริษัทได้เริ่มปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยี HR Mobile เข้าสู่องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทรัพยากรบุคคลและให้ความสะดวกสบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่ง HR Mobile ไม่เพียงแค่ช่วยทำให้งานทรัพยากรบุคคลมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ยังช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซากของ HR ช่วยให้ HR มีเวลาไปพัฒนาอย่างอื่นเพิ่มความเป็น Professionals มากขึ้น


การใช้ HR Mobile นั้นเข้ามาช่วยยกระดับในการบริหารทรัพยากรบุคคลทำให้ HR สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็น professionals มากขึ้น เนื่องจาก HR Mobile มีความสามารถในการสนับสนุนงานให้กับทั้ง HR และพนักงานในองค์กร ซึ่งในยุคดิจิทัลนี้การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ


HR Mobile อำนวยความสะดวกให้กับ HR

HR Mobile มีบทบาทสำคัญในการยกระดับงานทรัพยากรบุคคล (HR) ช่วยพัฒนากระบวนการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้กับฝ่าย HR ในหลายด้าน ดังนี้เพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็ว

   HR Mobile ช่วยให้ HR ทำงานได้อย่าง professionals สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคลและการจัดการงาน HR อย่างรวดเร็วและสะดวก


ลดภาระงานที่เป็นงานซับซ้อน

   การทำงานผ่าน HR Mobile นั้นช่วยให้ HR สามารถลดเวลาที่ใช้ในงานที่เป็นซับซ้อน เช่น การป้อนข้อมูล, การอัปเดตข้อมูลพนักงาน, การติดตามเวลาทำงาน, และการจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล เป็นต้น


เพิ่มความโปร่งใส

  HR Mobile ช่วยในการตรวจสอบ อนุมัติคำขอต่าง ๆ และแจ้งเตือนไปยังพนักงานให้ทราบสถานะของเอกสารหรือคำขอต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสม ทำให้การติดตามคำขอ, การยืนยันข้อมูล, และการอนุมัติงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ Real Time


เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   HR Mobile ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ HR professionals ทำให้สามารถให้บริการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดเวลาที่ใช้ในการทำงานและลดภาระงานที่เป็นซ้ำซาก ทำให้งาน HR ที่แสนยุ่งยากเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น


HR Mobile อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

HR Mobile ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพียงแค่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและมีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้งาน HR Mobile และดำเนินการยื่นเอกสาร ลงเวลาการทำงาน หรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

    HR Mobile ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้เลย เช่น เงินเดือน, สิทธิประโยชน์, การลา, ประวัติการทำงาน, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ด้วยตนเองตามเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องติดต่อ HR หรือรอตัวแทน HR ให้ความช่วยเหลือ

 

จัดการลาได้ด้วยตนเอง

    HR Mobile ช่วยให้พนักงานสามารถลางานได้ง่ายขึ้น พนักงานสามารถส่งคำขอลาที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ HR Mobile อีกทั้งยังสามารถติดตามสถานะของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารของตนเองผ่าน HR Mobile

 

ลงเวลาการทำงานได้หลากหลาย

    HR Mobile รองรับการลงเวลาการทำงานได้หลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการลงเวลาการทำงาน เช่น การลงเวลาผ่านการสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ แผนที่ GPS เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการลงเวลาการทำงานนอกสถานที่ได้

 

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

   HR Mobile มีระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสำคัญของพนักงาน เพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว


สรุป HR Mobile ยกระดับงาน HR ในยุคดิจิทัล

การใช้ HR Mobile ช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในงาน HR อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานและองค์กรในยุคดิจิทัลนี้

    อย่างไรก็ตาม HumanSoft เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ HR Mobile ที่ล้ำค่าสำหรับงาน HR ของทุกขนาดองค์กรที่จะช่วยลดความซับซ้อนของงาน HR ทำให้ HR สามารถนำเวลาที่เหลือไปพัฒนาอย่างอื่นได้


ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้