PageView Facebook
date_range 07/02/2023 visibility 1609 views
bookmark Feature
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างง่าย ๆ ผ่าน App HumanSoft - blog image preview
Blog >วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างง่าย ๆ ผ่าน App HumanSoft

วางแผนภาษีได้อย่างถูกต้อง และลดหย่อนภาษีได้อย่างครบถ้วน ด้วยฟังก์ชันที่สามารถคาดการณ์ลดหย่อนภาษี จาก App HumanSoft โดยมีวิธีการอย่างไรบ้าง มาดูกันในบทความนี้


การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน เรื่องของ “ภาษี” ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกการใช้จ่ายตลอดปีของเรานั้น ล้วนมีผลกับการจ่ายภาษีทั้งสิ้น ซึ่งหากเราศึกษาดี ๆ แล้วนั้น การยื่นภาษีในแต่ละปีของเรา ก็สามารถทำให้เรามีเงินออมมากขึ้นได้ หากเราใช้การลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน


แล้วการลดหย่อนภาษีที่ว่านั้น อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ สิ่งที่จะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงนั่นเอง โดยเป็นรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี โดยข้อดีของการลดหย่อนภาษีก็คือ ช่วยทำให้เราเสียภาษีน้อยลงและช่วยให้เราได้รับเงินคืนภาษีมากขึ้นด้วย และทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ล้วนเกิดจากการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น  ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้น สามารถวางแผนได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรม HR หรือผ่านทาง Application ได้เลย ด้วยฟังก์ชันที่สามารถคาดการณ์ลดหย่อนภาษีดังนี้


การคาดการณ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ก่อนที่เราจะคาดการณ์ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องผ่านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อน นั่นคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีรายได้ทั้งหมดเท่าไร รายหักทั้งหมดเท่าไร เสียภาษีทั้งหมดเท่าไร แล้วจึงจะสามารถคาดการณ์ลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนการคาดการณ์ลดหย่อนภาษี ผ่าน App HumanSoft1. ตรวจสอบรายได้ทั้งปีและค่าใช้จ่ายทั้งปี

ขั้นตอนแรกนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเราต้องรวบรวมรายได้ทั้งปีและค่าใช้จ่ายของเราเพื่อนำไปคำนวณว่าเราต้องเสียภาษีหรือไม่ เสียเป็นจำนวนเท่าไร โดยฟังก์ชันจาก App HumanSoft จะนำรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเรา มาคำนวณให้แบบอัตโนมัติ โดยอยู่ในรายการ “รายได้พึงประเมิน” และ รายการ “หักค่าใช้จ่าย”2. เพิ่มข้อมูลการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา

ในส่วนของค่าลดหย่อนต่าง ๆ นั้น เป็นรายการที่รัฐบาลให้สิทธิทางกฎหมายกับบุคคลตามสถานภาพ ความเป็นอยู่และภาระต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การลดหย่อนส่วนตัว การเป็นผู้พิการ การที่เราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่และเลี้ยงดูลูก การจ่ายดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน การออม การลงทุน และการจ่ายประกันชีวิต ซึ่งสิทธิในการลดหย่อนภาษี จะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงได้ โดยค่าลดหย่อนนั้น เราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามหมวดต่าง ๆ ได้เลย โดยในส่วนของค่าลดหย่อนส่วนตัวที่ทุกคนพึงมีนั้น ในระบบจะใส่ทั้งหมดไว้ให้แบบอัตโนมัติ3. ตรวจสอบข้อมูลและคาดการณ์การลดหย่อนภาษี

เมื่อรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้ว จะทำให้เราสามารถคาดการณ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างง่ายดาย เพราะระบบจาก App HumanSoft จะคำนวณเงินได้สุทธิ และภาษีที่ต้องชำระให้แบบอัตโนมัติ โดยสามารถดูได้จากเมนู “รายละเอียด” และเมื่อคำนวณดูแล้วเห็นว่าต้องจ่ายภาษีจำนวนไม่น้อย เราสามารถลดภาระในส่วนนี้ได้ด้วยการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในหมวดอื่น ๆ ที่เรายังไม่ได้ใช้ เพื่อให้ยอดภาษีที่ต้องจ่ายลดน้อยลง      จากรายละเอียดทั้งหมดนั้น ทำให้เราสามารถวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างง่ายดาย และวางแผนการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหมวดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งฟังก์ชันการคาดการณ์ลดหย่อนภาษีนี้ ยังสามารถใช้งานผ่านช่องทาง Web Browser ได้ด้วยเช่นกัน


สรุปความสำคัญของ App HumanSoft กับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การ “ลดหย่อนภาษี” เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก และถึงแม้เราจะมีโอกาสได้จัดการเรื่องภาษีแค่ปีละครั้ง แต่จริง ๆ แล้วทุกการใช้จ่ายตลอดปีของเรานั้น ล้วนมีผลกับการจ่ายภาษีทั้งสิ้น ดังนั้นการจ่ายภาษีของเรา จึงควรผ่านการวางแผนและคาดการณ์ลดหย่อนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะการคาดการณ์ลดหย่อนภาษี จาก App HumanSoft ที่จะทำให้เราได้ประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย ดังเช่น• วางแผนได้อย่างสะดวก ง่ายดายมากขึ้น

• ประหยัดเวลาในการศึกษารายละเอียด

• ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง

• คำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข

• เพิ่มโอกาสในการที่จะเสียภาษีน้อยลง

• ลดโอกาสในการเสียค่าปรับ

และเมื่อฟังก์ชันคาดการณ์ลดหย่อนภาษี สามารถช่วยให้เราได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมากมายดังที่กล่าวมา โปรแกรม HR พร้อมกับ Application จาก HumanSoft นั้น จึงเป็นระบบที่มีความสำคัญและตอบโจทย์กับ HR และพนักงานทุก ๆ องค์กรเป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้