PageView Facebook
date_range 08/08/2022 visibility 1675 views
bookmark HR Knowledge
หลังจ่ายเงินเดือน HR ต้องทำยังไงต่อ? โปรแกรมบัญชีช่วยได้ - blog image preview
Blog >หลังจ่ายเงินเดือน HR ต้องทำยังไงต่อ? โปรแกรมบัญชีช่วยได้

หลังจากต่อสู้กับงานคำนวณเงินเดือนแล้ว ยังมีขั้นตอนการทำบัญชี ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยจัดการ ทำให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


จ่ายเงินเดือนพนักงานเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อ?


ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการนำโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในเรื่องยากๆ ก็เป็นหนึ่งในการปรับตัวที่สำคัญ เช่น งานคำนวณเงินเดือน ซึ่งโปรแกรม HR สามารถช่วยให้การคำนวณเงินเดือนของ HR มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขั้น

แต่ยังมีอีกกระบวนการที่ยุ่งยาก หลังจากคำนวณเงินเดือนผ่านโปรแกรม HR จนถึงการจ่ายเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น คือ การเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัญชี ซึ่งเป็นประบวนการที่มีความปวดหัวที่สุดของนักบัญชีเลยก็ว่าได้ และขั้นตอนการทำบัญชีขององค์กร มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังเช่น


  • เก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลทางการค้าในการทำธุรกิจแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น รายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงรายการอื่นๆที่เกิดขึ้น


  • บันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลในแต่ละรายการที่เกิดขึ้น ตามลำดับก่อน-หลัง ตามหลักการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป ในรูปแบบตัวเลขทางการเงิน


  • จำแนกข้อมูล

นักบัญชีจะนำข้อมูลที่ได้ในการจดบันทึก มาจดลงในสมุดรายวัน ผ่านบัญชีแยกประเภทต่างๆ และแยกหมวดหมู่อย่างถูกต้อง ตามรายการนั้นๆ


  • วิเคราะห์ข้อมูล

การนำข้อมูลที่ได้จำแนกมาสรุปผล เป็นรูปแบบของรายงานทางการเงิน ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงที่มาและใช้ไปของเงินสดตลอดรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ

ดังนั้น หลังจากการคำนวณเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนของพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการทำบัญชีในองค์กรดังที่กล่าวมานั้น กว่าจะมาเป็นงบการเงิน ข้อมูลธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า การขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน และข้อมูลอื่นๆ ของธุรกิจจะผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน จบมาเป็นงบการเงิน ที่สามารถใช้ยื่นหน่วยราชการ ขอสินเชื่อธนาคาร และใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารต่อไปได้ ซึ่งองค์กรสามารถลดความยุ่งยากดังกล่าวได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน เช่น โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นต้น


โปรแกรมบัญชีออนไลน์คืออะไร


โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นโปรแกรมบัญชีที่ทำหน้าที่ บันทึกรายการและประมวลผลรายการทางบัญชีไม่ว่าจะเป็นซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค และสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อมีการสร้างเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินนั้น ระบบจะบันทึกรายการโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้ข้อมูลที่อัพเดตตลอดเวลา ตัวอย่างของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรมบัญชี PEAK เป็นต้นโปรแกรมบัญชีมีข้อดีอย่างไร


1. ลดขั้นตอนการทำงานบัญชี

เนื่องจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์นั้น เมื่อมีการสร้างเอกสารขั้นต้น ได้แก่ บิลซิ้อ บิลขาย ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องคีย์เอกสารซ้ำ และสามารถดึงข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูลภาครัฐได้ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ชื่อและที่อยู่เอง ทำให้สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นและสามารถลดความผิดพลาดได้อีกด้วย อีกทั้ง เมื่อพนักงานบัญชีสร้างเอกสารเสร็จแล้ว ผู้ตรวจสอบเอกสารสามารถตรวจสอบเอกสารจากในระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เลย ทำให้สามารถปฎิบัติงานจากที่ใดก็ได้ ผ่านโน๊ตบุค หรือสมาร์ทโฟน ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว


2. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารถลงบัญชีรายการซื้อ - ขาย รับ-จ่าย บันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยอัตโนมัติ พร้อมปิดงบการเงินได้ทันที มีระบบที่สามารถดึงข้อมูลจากStatement ธนาคารเพื่อกระทบยอดเงินธนาคารได้อัตโนมัติ ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น จึงลดความผิดพลาดของงบการเงินและรายงานทางการเงินได้เป็นอย่างดี ดังนั้นโปรแกรมบัญชีออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นที่สุด


3. ช่วยบริหารจัดการภาษี

ภาษีที่เป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับหลายๆ องค์กรนั้น การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์สามารถทำให้การคำนวณภาษีมีความถูกต้องแม่นยำ ลดภาระงาน ลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกด้วย


4. เพิ่มโอกาสในการเติมโตของธุรกิจ

การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลทันทีเมื่อมีรายการซื้อขายของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทำให้ได้รับรายงานตัวเลขที่เป็นปัจจุบันและเรียกดูได้ทุกทีทุกเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้สำหรับการวางแผนและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น สามารถทำได้อย่างง่ายดายมากขึ้นอีกด้วย เพราะข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมบัญชีนั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำ องค์กรจึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการขอวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น ทำให้องค์กรมีแหล่งเงินทุนที่นำมาใช้เสริมภาพคล่องและนำไปใช้ในการขยายกิจการ เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้สรุปโปรแกรมบัญชีสำคัญกับองค์กรอย่างไร

จากการต่อสู้กับงานคำนวณเงินเดือนจนถึงการจ่ายเงินเดือนแล้ว ต่อด้วยขั้นตอนการทำบัญชีที่สร้างความปวดหัวไม่แพ้กันนั้น องค์กรยุคใหม่จึงสามารถใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น โปรแกรมบัญชี เข้ามาช่วยจัดการ ทำให้การทำงบการเงินและรายงานทางบัญชีต่างๆ ขององค์กร มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธุรกิจก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย ดังนั้นโปรแกรมบัญชีออนไลน์จึงสำคัญกับองค์กรยุคใหม่เป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้