PageView Facebook
date_range 19/08/2022 visibility 2119 views
bookmark Feature
บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม HR

องค์กรที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรใช้โปรแกรม HR ที่มีฟังก์ชันรองรับการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ด้วย เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ


รู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD)


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือที่เรามักจะเรียกว่า Provident Fund เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ลูกจ้างมักจะใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมทำงานกับบริษัทนั้นๆ ด้วย เพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือว่าเป็นแหล่งเงินเกษียณที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆ ของคนที่ทำงานประจำเลยทีเดียว ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) คือ หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ “ช่วยบังคับให้ลูกจ้างลงทุน” เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายตอนเกษียณอายุ และถือว่าเป็น “สวัสดิการ” ส่วนหนึ่งที่นายจ้างมีให้แก่ลูกจ้าง โดยเงินลงทุนจะได้มาจาก 2 แหล่ง คือ


  • ลูกจ้าง (พนักงาน) ซึ่งจะหักจากค่าจ้างหรือเงินเดือน มาเป็น “เงินสะสม”
  • นายจ้าง ซึ่งจะจ่ายสมทบให้พนักงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง เรียกว่า “เงินสมทบ”

ตามกฎหมายแล้ว ขั้นต่ำของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ที่พนักงานต้องลงคือ 2% ของเงินเดือน ซึ่งแต่ละองค์กรอาจกำหนดขั้นต่ำแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละที่ นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง “เพดานเงินสะสม” และ “นโยบายเงินสมทบ” ที่แต่ละองค์กรอาจกำหนดไว้ต่างกัน เช่น สามารถให้ลูกจ้างเลือกลงเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการ แต่ขั้นต่ำ 5% และไม่เกิน 15% ส่วนนายจ้างจะสมทบให้สูงสุดที่ 9% เป็นต้น


หลังจากนั้น องค์กรจะนำเงินสองก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวม ตามแผนการลงทุนที่ลูกจ้างเลือก ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวมหุ้น ทรัพย์สินทางเลือก ตราสารหนี้ แล้วแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่องค์กรของเราใช้บริการอยู่มีกองไหนให้เลือกบ้าง และ HR ของเราไปคัดนโยบายไหนจากกองเหล่านั้นมาให้เลือก


แต่อย่าลืมไปว่า เมื่อมีสวัสดิการที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาแล้ว ภาระหน้าที่ของฝ่าย HR ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โปรแกรม HR HumanSoft ที่มีฟังก์ชันสำหรับจัดการกองทุน โดยระบบหักเงินสะสมจากเงินเดือน และหักเงินสมทบจากองค์กรแบบอัตโนมัติ จึงตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่มีการใช้สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) เป็นอย่างมาก


บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) โดย โปรแกรม HR ได้อย่างไร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่เหล่านายจ้างเริ่มให้ความสนใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทและเป็นแรงดึงดูดที่ช่วยดึงแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมทำงาน ซึ่งโปรแกรม HR HumanSoft ที่มีฟังก์ชันสามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างง่ายดาย โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. เมนูกองทุน

ขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันกองทุนจากโปรแกรม HR HumanSoft ได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่เมนู “กองทุน” หน้านี้จะแสดงภาพรวมกองทุนของพนักงาน เช่น ชื่อ เลขที่กองทุน วันที่เริ่มสัญญา วิธิการหักเงินและสมทบ เรทกองทุน ยอดสะสมและผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยสามารถค้นหาจากชื่อกองทุน ชื่อบริษัทหรือชื่อแผนก และค้นหาจาก Hashtag แล้วกดค้นหา จากนั้นข้อมูลกองทุนของพนักงานแต่ละคนจะแสดงขึ้นที่หน้าแรกนี้2. การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลกองทุนของโปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถนำไฟล์ Template Excel เพื่อกรอกข้อมูลกองทุนลงไป โดยโหลดจากปุ่ม “ดาวน์โหลด” เมื่อกรอกข้อมูลกองทุนเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเข้าข้อมูลโดยกดปุ่ม “เลือกไฟล์” จากนั้นอัพโหลดไฟล์Template Excel เข้าไป เป็นอันเสร็จขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลกองทุน3. การตั้งค่ากองทุนของพนักงาน

เมื่อนำเข้าข้อมูลกองทุนในโปรแกรม HR HumanSoft เรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่ากองทุนของพนักงานได้โดย เลือกชื่อกองทุนที่ที่นำเข้าไว้ จากนั้นเลือกชื่อแผนกของพนักงานที่จะตั้งค่า แล้วกดค้นหาจะแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดในแผนกนั้น แล้วสามารถกรอกข้อมูลเพื่อตั้งค่ากองทุนให้กับพนักงานได้เลย ไม่ว่าจะเป็น วันที่เริ่มสัญญากองทุน วิธีการหักเงินของพนักงาน ว่าจะให้ระบบหักกี่ % และบริษัทสมทบกี่ % และใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ จากนั้นกดที่ปุ่ม “บันทึก”4. การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของกองทุนในโปรแกรม HR HumanSoft สามารถทำได้โดยกดที่ปุ่มสัญลักษณ์ “ลิ้งค์” หลังชื่อของพนักงานที่ต้องการตรวจจสอบข้อมูล แล้วจะแสดงข้อมูลประวัติกองทุนของพนักงานคนนั้น ตั้งแต่เริ่มสัญญา เมื่อต้องการแก้ไข สามารถเลือกเดือน ใส่มูลค่าที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เสร็จสิ้นการแก้ไข หรือ หากพนักงานต้องการหยุดการหักเงินเป็นระยะเวลาหนึ่ง HR สามารถกดที่ปุ่มสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเพื่อหยุดการหักเงินกองทุนของพนักงานคนนั้นไปจนกว่าจะกลับมาเริ่มหักเงินกองทุนอีกครั้ง


ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบหรือแก้ไขก็สามารถจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้การบริหารจัดการองทุนผ่านโปรแกรม HR HumanSoft นั้น มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด


5. มุมมองพนักงาน

ในส่วนของพนักงานที่จะตรวจสอบข้อมูลกองทุนของตนเองนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม HR HumanSoft ได้โดยผ่าน App HumanSoft ได้อย่างสะดวก


ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบหรือแก้ไขก็สามารถหรือการตรวจสอบข้อมูลกองทุนของตนเองผ่าน Application ก็สามารถจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้การบริหารจัดการกองทุนผ่านโปรแกรม HR HumanSoft นั้น มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุดสรุปการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) ด้วยโปรแกรม HR สำคัญกับองค์กรอย่างไร


เมื่อองค์กรต้องการใช้สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) เพื่อดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาแล้ว ทางฝ่าย HR จึงต้องมองหาวิธีบริหารจัดการงานเกี่ยวกับกองทุนที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกองทุน การหักเงินของพนักงานแต่ละคน การนำเงินองค์กรเข้ามาสมทบ ซึ่งโปรแกรม HR HumanSoft สามารถบริหารจัดการขั้นตอนดังกล่าวได้ทั้งหมดอย่างง่ายดาย โดยมีข้อดีมากมาย ดังเช่น

  • หักเงินสะสมและเงินสมทบได้แบบอัตโนมัติ
  • นำเข้าข้อมูลกองทุนได้อย่างสะดวก
  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้แบบ Real Time
  • พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลกองทุนได้ด้วยตัวเอง ผ่าน App HumanSoft

ดังนั้น โปรแกรม HR HumanSoft จึงสำคัญกับการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) เป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้ HR และองค์กรสามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้