PageView Facebook
date_range 30/01/2023 visibility 12148 views
bookmark HR Knowledge
คำถามสัมภาษณ์งาน ที่พิสูจน์ว่าผู้สมัครเหมาะกับองค์กรแค่ไหน? - blog image preview
Blog >คำถามสัมภาษณ์งาน ที่พิสูจน์ว่าผู้สมัครเหมาะกับองค์กรแค่ไหน?

การสัมภาษณ์งาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะองค์กรจะได้ทราบข้อมูลในมิติอื่นๆ ของผู้สมัคร ซึ่งคำถามที่จะตอบได้ว่า ผู้สมัครเหมาะกับองค์กรของเราหรือไม่ อยู่ในบทความนี้


การสัมภาษณ์งาน คืออะไร


พนักงานทุกๆ คนนั้น ทราบดีว่าการสัมภาษณ์งาน คือ การสนทนาหรือซักถาม ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ

1. ผู้สัมภาษณ์ ที่เป็นผู้มีบุคลิกดี ไหวพริบดี และมีมารยาทในการฟังและการพูด

2. ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ผู้ที่มาสมัครเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ


จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์งาน คือ เพื่อทราบบุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ไหวพริบปฏิภาณ และทราบความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ โดยการสัมภาษณ์งานนั้น มีรูปแบบทั่วๆ ไปดังนี้ 


• การสัมภาษณ์งานแบบบุคคลต่อบุคคล (Individual Interview)

• การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ (Phone Interview)

• การสัมภาษณ์งานแบบใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel or Board Interview)

• การสัมภาษณ์แบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (Situational Interview)

• การสัมภาษณ์งานแบบประเมินผลงานสำคัญ (Assessment Centers Interview)           

• การสัมภาษณ์งานโดยตัวแทนหางาน (Employment Agency)


การสัมภาษณ์งานนั้น มีหลายรูปแบบด้วยกัน องค์กรจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนเข้าสัมภาษณ์ว่าเป็นการสัมภาษณ์ชนิดไหน เพื่อให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ได้มีการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งสำคัญอีกอย่างในการสัมภาษณ์งานเพื่อที่จะได้พนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งและองค์กรของเรานั้น คือการตั้งคำถามสัมภาษณ์ ซึ่งหลักการเบื้องต้นในการตั้งคำถามสัมภาษณ์นั้น มีดังนี้การตั้งคำถามสัมภาษณ์งาน

หลักสำคัญเบื้องต้นในการตั้งคำถามสัมภาษณ์งาน คือการใช้คำถามปลายเปิด ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะจะทำให้ผู้สนทนาไม่สามารถสนทนาต่อได้อย่างต่อเนื่องและอาจไม่ได้ข้อมูลอะไรมากจากคำตอบที่ได้รับ นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงคำถามที่มีลักษณะละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวด้วย เช่น คำถามในเชิงชู้สาว คำถามที่แสดงถึงการดูถูก หรือแม้กระทั่งการหัวเราะเยาะผู้สมัคร โดยคำถามที่จะใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อประเมินตัวต้นในด้าน Soft Skills ว่าเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะของงานในแต่ละตำแหน่งมากแค่ไหน เพื่อลดปัญหาการได้คนเก่งเฉพาะ Hard Skills แต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้นั้น มีดังนี้


คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

 • กรุณาแนะนำตัวเองให้กรรมการรู้จักด้วย (อาจจะพูดต่อเป็นแนวทางให้ เช่น เรื่องครอบครัว การศึกษา ประวัติการทำงาน)
 • ทำไมจึงคิดอยากจะเปลี่ยนงาน
 • คิดอย่างไรกับ (ชื่อบริษัทของเรา)
 • คุณคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อน จุดแข็งของคุณ
 • คุณคิดว่าสิ่งที่เจ้านายคนปัจจุบันพอใจคุณมากที่สุดคืออะไร
 • คุณคิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆ คิดถึงตัวคุณมากที่สุดคืออะไร
 • คิดอย่างไรกับอาชีพนี้ครับ, เหมาะสมกับบุคลิกคุณอย่างไร
 • เพื่อนๆ ในที่ทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับ, เจ้านายเป็นอย่างไรบ้าง
 • มีเพื่อนสนิทกี่คนครับ ชอบไปเที่ยวไหนกัน
 • คุณชอบเล่นกีฬาอะไร
 • ชอบหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่บริษัทไหนมากที่สุด เพราะอะไร
 • เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า ทำอย่างไร
 • ชื่นชอบอะไรมากที่สุดของแต่ละบริษัทที่ผ่านมา
 • อะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกอยากไปทำงานทุกวัน
 • ปัญหาการทำงานที่ทำให้เครียดมากที่สุดคืออะไร แก้ไขอย่างไร
 • มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น งานเยอะทำไม่ทัน, คนต่างแผนกไม่ให้ข้อมูล, หัวหน้าไม่ค่อยสอนงาน, หัวหน้าไม่ปกป้อง,หัวหน้าดูถูกความคิด
 • บรรยากาศการทำงานแบบไหนที่จะทำให้ทำงานได้ดีที่สุด
 • คิดว่าอะไรบ้างที่ทำให้คนย้ายที่ทำงานใหม่

คำถามเกี่ยวกับเรื่องงาน

 • เป้าหมายในงานล่าสุดที่คุณสามารถบรรลุได้คืออะไร
 • งานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้างที่ควรปรับปรุง
 • สิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อปรับปรุงงานปัจจุบันให้ดีขึ้น มีอะไรบ้าง
 • กรุณาอธิบายกระบวนการทำงานที่คุณรับผิดชอบให้ฟังหน่อย
 • ขอบเขตงานที่คุณรับผิดชอบจริงๆ มีอะไรบ้าง
 • คุณคิดว่าในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าคุณจะก้าวหน้าไปถึงไหนในงานที่รับผิดชอบ
 • คุณคิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่รับผิดชอบในตำแหน่งตรงนี้คืออะไร
 • คุณคิดว่าเป้าหมายของงานตรงนี้คืออะไร
 • คุณคิดว่าจากประสบการณ์และความรู้ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน คุณจะนำมาใช้ใน การทำงานที่นี่ได้อย่างไรบ้าง
 • เรื่องใดบ้างที่คิดว่าทำได้ดีและยังทำได้ไม่ดีต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อเทียบกับงานที่สมัคร เหตุผลที่เลือกสมัครงานกับเรา (สำหรับผู้สมัครที่ส่งเรซูเม่เข้ามาเอง)

คำถามข้างต้น เป็นเพียงคำถามตัวอย่าง ที่ HR หรือเจ้าของกิจการ สามารถใช้ได้ทั่วไป และยังไม่รวมคำถามเฉพาะทางของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการทำงาน และเป็นหน้าที่ของกรรมการจากหน่วยงานหรือแผนกนั้น ที่ควรจะถามคำถามแบบเจาะลึง เพื่อที่จะได้ข้อมูลจากผู้สมัครอย่างครบถ้วน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้