PageView Facebook
date_range 28/05/2022 visibility 5555 views
bookmark Use Case
คำนวณเงินเดือนภาษี ไม่ยากอีกต่อไป ด้วยโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - blog image preview
Blog >คำนวณเงินเดือนภาษี ไม่ยากอีกต่อไป ด้วยโปรแกรมคำนวณเงินเดือน

เรื่องภาษีเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนของเหล่า HR ซึ่งมีความผิดพลาดได้ง่าย โปรแกรมคำนวณเงินเดือนสามารถคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดได้


เหตุผลที่ทำให้การคำนวณเงินเดือนภาษีเป็นเรื่องยุ่งยาก

ในการดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินเดือนพนักงานและการจัดการเรื่องภาษี ทั้งในองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่ หากไม่มีโปรแกรมคำนวณเงินเดือนเข้ามาช่วยแล้ว จะมีรายละเอียดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังเช่น

• การคำนวณตามฐานเงินเดือน

• การลดหย่อนภาษีของแต่ละคน

• การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละคน

อีกทั้งยังต้องคำนวณให้ตรงตามกำหนดเวลาและถูกต้องอีกด้วย หากเป็นบริษัทที่มีพนักงานเยอะจะยิ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดมากขึ้น เพราะเป็นงานที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน


ยกตัวอย่างเช่น

นาย ก. : เป็นพนักงานเงินเดือน 50,000 บาท ได้สิทธิ์หักค่าใช้จ่าย 100,000 ได้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 โดยแจ้ง HR เรียบร้อยแล้ว

นาย ข. : เป็นพนักงานเงินเดือน 50,000 บาทเช่นกัน แต่ไม่มีค่าลดหย่อนภาษี

HR : นำค่าลดหย่อนของพนักงานแต่ละคนมากรอกข้อมูล แต่ด้วยความสับสน เพราะเป็นบริษัทที่เริ่มมีพนักงานจำนวนมากขึ้น จึงกรอกค่าลดหย่อนของนาย ก. สลับกับ นาย ข.

เจ้าของกิจการ : เจ้าของกิจการเซ็นต์ใบหัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน

เมื่อถึงสิ้นปีพบว่านาย ก.และ นาย ข. มียอดหัก ณ ที่จ่ายผิดไปทำให้นาย ข. มียอดภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มจำนวนมากพร้อมกับมีเอกสารที่ออกผิดไปด้วยเช่นกัน


ดังตัวอย่างที่กล่าวมา การคำนวณภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจในแต่ละเดือน ซึ่งมีความยุ่งยากแต่ต้องมีความถูกต้อง ดังนั้นการใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนจะช่วยให้การคำนวณเงินเดือนและภาษีมีความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำมากขึ้น


Tips! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> สรุปสั้นๆ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

แนวคิดของภาษีหัก ณ ที่จ่าย นั้นง่ายมาก ๆ คือ ภาษีที่หักไว้เมื่อคุณมีการจ่ายเงินนั่นหมายความว่า พอมีเงินออกจากกระเป๋าของคุณปุ๊บ ธุรกิจจะต้องหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งทันทีเพื่อรอส่งให้กรมสรรพากรนั้นเพราะว่า

• ในมุมของภาษีมองว่า พอมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นแล้ว ฝั่งคนที่รับเงินถือว่ามีรายได้

• ฝั่งคนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดจะต้องส่งภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 90, 91 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 50 กรณีเป็นนิติบุคคล)

ดังนั้น แทนที่กรมสรรพากรจะรอให้ทุกคนยื่นแบบส่งภาษีตอนสิ้นปี ผู้จ่ายเงินจึงเป็นตัวแทนของรัฐบาลทำหน้าที่เก็บเงินส่งในทุก ๆ เดือนไปเสียเลย โดยโปรแกรมคำนวณเงินเดือนสามารถหักภาษีให้อัตโนมัติ รัฐบาลก็ได้สภาพคล่องจากภาษีที่เข้ารัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นประโยชน์กับคนที่เสียภาษีด้วยคือ ไม่ต้องรอจ่ายทีเดียวตอนสิ้นปี หากมีส่วนที่จ่ายเกินไปก็สามารถมาขอคืนทีหลังได้



โปรแกรมคำนวณเงินเดือนช่วยเรื่องการคำนวณเงินเดือนภาษีอย่างไร

ในยุคบัจจุบันที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น โปรแกรมคำนวณเงินเดือนเป็นสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องใช้ เพราะเหตุผลดังนี้


1. ประหยัดเวลา

พนักงานทุกองค์กรล้วนต้องการองค์กรที่จ่ายเงินเดือนตรงตามเงื่อนไขและกำหนดเวลา การคำนวณเงินเดือนและภาษีตอนสิ้นเดือนจึงเป็นการคำนวณภายใต้เวลาที่กำหนด เพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงเวลา การใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน จะช่วยลดเวลาการทำงานได้ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การคำนวณเงินเดือน คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากฐานรายได้ของพนักงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การคำนวณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป


2. ประหยัดต้นทุน

การคำนวณเงินเดือนและภาษีในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนน้อย ความยุ่งยากก็จะน้อยกว่า แต่เมื่อมีพนักงานจำนวนมากขึ้นความยุ่งยากก็จะมากขึ้นเช่นกัน จึงต้องมีการจ้างพนักงาน HR เพิ่มขึ้นเพื่อการคำนวณเงินเดือนและภาษีให้ทันตามกำหนดเวลา ดังนั้นการใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนจึงเป็นการลดต้นทุนในด้านการจ้างงานลงได้


3. มีความถูกต้องแม่นยำ

ความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคำนวณเงินเดือนและภาษี การคำนวณเองนั้นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะ และใช้ระยะเวลามากในการคำนวณ ซึ่งพนักงานอาจมีความเหนื่อยล้า และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดตามมาได้สูง การใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนจะทำให้การคำนวณเงินเดือนและภาษีถูกต้องแม่นยำมากขึ้น


สรุปโปรแกรมคำนวณเงินเดือนภาษีสำคัญต่อการคำนวณภาษีในองค์กรอย่างไร

เรื่องการจ่ายเงินเดือนและภาษีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเรื่องหนึ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งองค์กรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน การใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน HumanSoft สามารถช่วยเรื่องการคำนวณเงินเดือนและภาษีได้ทั้งหมดที่กล่าวมา และยังสามารถช่วยได้มากกว่า ดังนี้

• พนักงานสามารถใส่ค่าลดหย่อนด้วยตัวเองอย่างสะดวกรวดเร็ว

• อัพเดทการหักภาษี ณ ที่จ่ายใหม่ทุกเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน

• สามารถเลือกประเภทการคำนวณภาษีได้ถึง 3 ประเภท

• แต่ละเดือนมีการชี้แจงการคำนวณภาษีของแต่ละบุคคล

• มีไฟล์สำหรับนำไปยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย (ภงด.91)

ดังนั้น โปรแกรมคำนวณเงินเดือน HumanSoft จึงสำคัญต่อการคำนวณภาษีในองค์กรเพราะทำให้องค์กรสารมารคำนวณภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้