PageView Facebook
date_range 13/09/2023 visibility 1077 views
bookmark HR Knowledge
Upskill และ Reskill ให้พนักงานแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >Upskill และ Reskill ให้พนักงานแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม HR

การใช้โปรแกรม HR เพื่อ Upskill และ Reskill รูปแบบออนไลน์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กร


พามารู้จักกับโปรแกรม HR

หลาย ๆ องค์กรได้หันมาสนใจโปรแกรม HR และได้นำโปรแกรม HR มาปรับใช้ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรม HR เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความยุ่งยากของการทำเอกสาร และการคำนวณต่าง ๆ ทำให้สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบมากขึ้น

  นอกจากงานของ HR ในเรื่องของการจัดการเอกสาร คำนวณเงินเดือนแล้ว การพัฒนาทักษะของพนักงานก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งโปรแกรม HR สามารถช่วย Upskill และ Reskill ปลดล็อกศักยภาพในตัวของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

 

Tips! อ่านบทความเพิ่มเติม >> โปรแกรม HR ที่ดี ควรต้องทำอะไรได้บ้าง ?


การ Upskill และ Reskill สำคัญอย่างไร?

  คน คือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นการ Upskill และ Reskill ให้กับคนในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ HR หรือผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการเพิ่มทักษะ Upskill และ Reskill ให้แก่พนักงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยสถานะของเทคโนโลยีและแนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ upskill และ reskill ช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานให้ทันสมัยและไม่ตกหล่นในตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การ Upskill และ Reskill พนักงานเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาแรงงานและปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน


โปรแกรม HR ช่วย Upskill และ Reskill ได้อย่างไร

การ Upskill และ Reskill พนักงานแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม HR เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โปรแกรม HR ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้เราจึงขอยกตัวอย่างฟังก์ชัน E-Library และ E-Learning ที่ HR สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อ Upskill และ Reskill ได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม HR


วิธีใช้งาน E-Library และ E-Learning ด้วยโปรแกรม HR

วิธีการใช้งาน E-Library บนโปรแกรม HR

E-Library เสมือนเป็นห้องสมุด 1 ห้อง ที่ HR หรือผู้ประกอบการ สามารถสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่ต้องการ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงาน โดย HR สามารถดำเนินการสร้างห้องสมุดออนไลน์ได้ดังนี้1. เพิ่มหมวดหมู่ใน E-Library ซึ่งการเพิ่มหมวดหมู่นั้น เปลี่ยนเสมือนเป็นการสร้างล็อกหนังสือ เพื่อให้ทราบว่าหมวดหมู่นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั่นเอง2. เพิ่มเนื้อหา (Add Content) เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้ โดยสามารถใส่รายละเอียดในส่วนของชื่อเรื่องและเนื้อหาต่าง ๆ ตามต้องการได้ เช่น การแนบวิดีโอ ลิงก์ และไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นต้น3. เมื่อเพิ่มเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถจัดการการมองเห็นได้ โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แผนกหรือฝ่ายไหนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้4. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว พนักงานสามารถเข้ามาอ่านบทความ หรือหนังสือออนไลน์ที่ HR ได้สร้างไว้ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้ง Web Browser และแอปพลิเคชัน (Application) ของโปรแกรม HR


วิธีการใช้งาน E-Learning บนโปรแกรม HR

E-Learning เป็นการสร้างคอร์สเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงาน โดย HR จะต้องทำการเพิ่มคอร์สเรียน ซึ่งภายในคอร์สเรียนนั้นจะนำเนื้อหามาจาก E-Library นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบทดสอบภายในคอร์สดังกล่าวได้อีกด้วย HR สามารถทำการสร้างคอร์สเรียน E-Learning เพื่อ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงานได้ดังนี้1. เพิ่มคอร์สเรียน โดยจะประกอบไปด้วย ชื่อคอร์ส คำอธิบาย และภาพหน้าปกของคอร์สเรียนนั้น ๆ2. เพิ่มบทเรียน โดยบทเรียนดังกล่าวสามารถเลือกเนื้อหาได้จาก E-Library มาจัดสรรในแต่ละบทเรียน3. เพิ่มแบบทดสอบ เพื่อวัดผลหรือวัดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ว่ามีความเข้าใจในบทเรียนดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวสามารถเลือกได้ว่าต้องการประเภทของคำถามและคำตอบเป็นแบบใด เช่น หลายตัวเลือก หลายคำตอบ คำตอบสั้น ๆ และย่อหน้า เป็นต้น4. เมื่อเพิ่มคอร์สเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถจัดการการมองเห็นได้ โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แผนกหรือฝ่ายไหนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และทำแบบทดสอบใน E-Learning ได้


วิธีการจัดสรรคอร์ส บนโปรแกรม HR

จัดสรรคอร์สเรียนเป็นขั้นตอนการนำ E-Learning ไปใช้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถ Upskill และ Reskill ได้โดยการเข้ามาเปิดอ่านและทำแบบทดสอบผ่านทาง Web Browser และแอปพลิเคชัน (Application) ของโปรแกรม HR ทั้งนี้พนักงานจะต้องทำการเรียนให้ครบจึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้1. เพิ่มการจัดสรรคอร์ส โดย HR สามารถเลือกคอร์สเรียน วันที่ที่พนักงานสามารถเริ่มเรียนและวันที่จบการเรียน อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บริษัท แผนก หรือพนักงานท่านไหนเข้าเรียนได้บ้าง2. พนักงานสามารถเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่าน Web Browser และแอปพลิเคชัน (Application) ของโปรแกรม HR3. ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาทักษะ โดย HR สามารถติดตามความคืบหน้าของพนักงานในการเรียนรู้ รวมไปถึงการทำแบบทดสอบของพนักงาน

 

สรุป Upskill และ Reskill ให้พนักงานแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม HR

การใช้โปรแกรม HR ในการ Upskill และ Reskill พนักงานแบบออนไลน์ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างวงจรการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและให้แรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องในสมัยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

   จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้ E-Library และ E-Learning ด้วยโปรแกรม HR จาก HumanSoft ตอบโจทย์ในเรื่องของการ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างสะดวกสบายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้