สบายใจ ได้ว่า Text Logo HumanSoft โปรแกรม HR หรือ HRM และระบบ Payroll

จะช่วยคุณผ่านทุกขั้นตอน จนกว่าคุณจะได้คำตอบที่ต้องการ

มาทำความรู้จัก HumanSoft Payroll&HRM Solution

6 Core Features
HR Mobile


โปรแกรมลงเวลาทํางานที่สามารถใช้งานได้ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง

 • HR Mobile Application
 • Web Browser
 • Line OA
Humansoft Corefeature Main Picture | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

ฟังก์ชันการทำงานโปรแกรม
Human
Soft HR Mobile

1.โปรแกรมลงเวลาทำงานและวันหยุด

Scheduling Shift and Holiday

 • HumanSoft corefeatures HR icon
  HR Plan

  HR มีสิทธิ์วางแผนพนักงานได้ทุกคนได้จาก แอพลงเวลาทำงาน

 • HumanSoft corefeatures HR icon
  Manager Plan

  จัดการกะการทำงานให้ลูกน้องใต้สายงานภายใน HR Mobile

 • HumanSoft corefeatures HR icon
  Employee Plan

  พนักงานมีสิทธิ์วางแผนและยื่นเอกสารขอเปลี่ยนกะและวันหยุดของตัวเองได้

 • Humansoft corefeatures Authorize | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
Desktop image - Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
Feature 2 Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

2.แอพลงเวลาทำงาน

Time Attendance

2.1 Mobile Application

Feature 2 Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
 • face icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
  ใบหน้า/แผนที่

  การลงเวลาโดยการสแกนใบหน้า ตรวจสอบใบหน้า และตรวจสอบ GPS ของโทรศัพท์

 • check-in icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
  Check-In

  การเช็คอินจะเป็นการลงเวลาทำงานผ่านการตรวจสอบ GPS ของโทรศัพท์

 • Beacon icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
  Beacon

  การลงเวลาผ่านสัญญาณ Beacon โดยการเปิดค้นหาสัญญาณ Bluetooth

 • WIFI icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
  Wi-Fi

  การลงเวลาผ่านรัศมีสัญญาณ Wi-Fi เพื่อความแม่นยำในการลงเวลาทำงาน

 • Scan QR code icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
  สแกน QR code

  การสแกน QR code สามารถสแกนจาก TimeApp หรือดาวน์โหลดจากพื้นที่การทำงานก็ได้

 • Generate QR code icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
  สร้าง QR code

  การ Gen QR code สำหรับให้ TimeApp เครื่องกลางเป็นเครื่องลงเวลาแทน

2.2 Fingerprint Scanner

เครื่องสแกนของ HumanSoft ระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ และแจ้งเตือนแบบ Real-time ไปยัง Line ทันที

Fingerprint Scanner Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
LINE Application on Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

LINE Application Logo on Humansoft2.3 Line

 • Check-in การลงเวลา โดยการตรวจสอบ GPS ของโทรศัพท์ที่ใช้ในแอพลงเวลาทำงาน

 • QR code การลงเวลา โดยการสแกน QR code จากเครื่อง TimeApp
 • 2.4 TimeApp

  TimeWeb การลงเวลาโดยการใช้โปรแกรมลงเวลาทํางาน Time Web ในการลงเวลา ทำได้ 2 วิธี คือ

  • การลงเวลาโดยการถ่ายรูป
  • การลงเวลาโดยใช้แอพลงเวลาทำงาน App HumanSoft สแกน QR code ที่ TimeWeb สร้างขึ้น
 • TimeApp คือ โทรศัพท์เครื่องกลาง ที่ใช้ในการลงเวลา สามารถทำได้ 3 วิธี

  • การลงเวลาโดยการถ่ายรูป
  • ใช้ในการสร้าง QR code เพื่อให้พนักงานที่มี HR Mobile App HumanSoft สแกนเพื่อลงเวลาทำงาน
  • ใช้ในการสแกน QR code จาก HR Mobile App HumanSoft เพื่อลงเวลาทำงาน
TimeApp on Humansoft Sample screen | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
Import files to Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

2.5 Import File

กรณีหากมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเดิมอยู่แล้ว ก็สามารถ Export มาเป็นไฟล์ .xls, .xlsx, .dat, .txt แล้วนำมา Import เข้าระบบได้เช่นกัน

ตัวอย่างนามสกุลไฟล์นำเข้าระบบ Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

2.6 HR Manual

HR Mobile สามารถเพิ่มเวลาการทำงานให้พนักงานด้วยตัว HR เอง

Import files to Humansoft Mobile | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

3.เอกสาร และ การอนุมัติ

Document and Approve

ขอและอนุมัติเอกสาร Online ผ่าน Application และ Web ได้

 • ขอลางาน
 • ขอเปลี่ยนกะการทำงาน
 • ขอเปลี่ยนวันหยุด
 • ขอเพิ่มเวลา
 • ขอ OT
 • ขอเบิกล่วงหน้า
 • ขอเอกสารรับรองเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • ขอเบิกสวัสดิการ
 • ขอเบิกเงินสดย่อย
เอกสาร และ การอนุมัติ Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
Step Approve ขั้นตอนอนุมัติเอกสาร Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

4.การคำนวณเงินเดือน

Payroll Calculation

Auto Calculation คลิกเดียวได้คำตอบ

ปุ่มคำนวณเงินเดือน Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
คำนวณ
 • ตารางเวลาการทำงาน
 • เอกสาร ขาด ลา มาสาย OT
 • รายรับ รายจ่าย
 • ภาษี
 • ประกันสังคม
 • Special Condition
 • เงินเดือนสุทธิ
Payroll calculation - การคำนวณเงินเดือน Humansoft

5.รายงาน

Reports

Report sample screen Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ PayrollLINE Notify Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

Real-time Report Line Notify

การลงเวลา สรุปการทำงานประจำวัน และการเคลื่อนไหวของ To-do List

 • การลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน
 • สรุปการทำงานประจำวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • สรุปจำนวนพนักงานมาทำงานประจำวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • สรุปพนักงานขาดงานประจำวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • แจ้งเตือนเมื่อเพิ่ม To-do List
 • แจ้งเตือนเมื่อมี Comment To-do List
 • แจ้งเตือนเมื่อ To-do List สำเร็จแล้ว
 • แจ้งเตือนเมื่อมีการ Check Point เป็นต้น
ตัวอย่าง Report | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

Table Report

มี 9 หมวด รวมมากกว่า 30 reports

 • กลุ่มประวัติพนักงาน
 • กลุ่มเวลาการทำงาน
 • กลุ่มโควต้าการลา
 • กลุ่มรายรับ-รายจ่าย
 • กลุ่มการคำนวณเงินเดือน
 • กลุ่มประกันสังคม
 • กลุ่มภาษี
 • กลุ่มกองทุน
 • กลุ่มการประเมินพนักงาน
 • อื่นๆ
ตัวอย่าง Report Mobile | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll

6.เครื่องมืออื่นๆ

HumanSoft HR Mobile Other Tools

To-do List

สามารถมอบหมายงานได้หลายๆ คน ในหัวข้อเดียวกันได้แล้ว

 • ตัวอย่าง todolist ของ Humansoft แจ้งเตือนเมื่องานเสร็จ
 • ตัวอย่าง todolist ของ Humansoft พนักงานถ่ายรูปแนบส่งมาให้ตรวจสอบได้
 • ตัวอย่าง todolist ของ Humansoft Check Point สถานที่ ที่พนักงานไปทำงานได้
 • ตัวอย่าง todolist ของ Humansoft แจ้งเตือนผ่าน Application Line
ตัวอย่าง todolist ของ Humansoft แจ้งเตือนเมื่องานเสร็จ
ตัวอย่าง การประเมิน KPI ของ Humansoft

การประเมิน KPI

สามารถนำข้อมูล การขาด ลา มาสาย และปัจจัยอื่นๆ เช่น จดหมายเตือน แบบประเมินพนักงาน มาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนตำแหน่ง

ภาระหนี้สิน

สามารถแสดงรายการหนี้สินและประวัติหนี้สินของพนักงาน รวมถึงประวัติการชำระคืนในแต่ละเดือน การขอเว้นงวดการชำระ การขอปิดบัญชีและรีไฟแนนซ์

ตัวอย่างหน้าจอ หนี้สิน Humansoft
ตัวอย่างหน้าจอ สมัครงาน Humansoft

สมัครงานออนไลน์

ประกาศสมัครงานออนไลน์ผ่านระบบได้ ระบุตำแหน่งงาน พร้อมแนบรูปใส่รายละเอียดได้

การประเมินพนักงาน

สามารถสร้างแบบประเมินแบบผสมผสานคำตอบได้ เช่น หลายตัวเลือก, หลายคำตอบ สามารถประเมินพนักงานแต่ละคนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย

ตัวอย่างหน้าจอ ประเมินพนักงาน Humansoft
ตัวอย่างหน้าจอ จดหมายเตือน Humansoft

จดหมายเตือน

สามารถออกจดหมายเตือนได้ และนำไปใช้ในการวัดผล KPI ได้

การฝึกอบรม

สร้างการฝึกอบรมสำหรับพนักงานได้ สามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร กำหนดค่าใช้จ่าย และเลือกเฉพาะคนเข้าอบรม

ตัวอย่างหน้าจอ อบรม Humansoft
ตัวอย่างหน้าจอ สินทรัพย์ถือครอง Humansoft

สินทรัพย์ถือครอง

บันทึกข้อมูลพนักงานที่ได้เอาสินทรัพย์ไปถือครองไว้ เมื่อเวลาลาออกจะได้ตรวจสอบให้คืนสินทรัพย์นั้นด้วย เช่น พนักงานขาย เอาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทไปใช้ เป็นต้น

การแจ้งเตือนอัจฉริยะ การแก้ไขเวลาการทำงาน

คำแนะนำการแก้ไขเวลาการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับพนักงานและลดเวลาการทำงานให้กับ HR ที่จะต้องมาตรวจสอบช่วงสิ้นเดือน

ตัวอย่างหน้าจอ AutomateHR Humansoftตัวอย่างหน้าจอ MobileAutomateHR Humansoftตัวอย่างหน้าจอ AutomateHR-text Humansoft