PageView Facebook

บันทึกรายรับ-รายจ่าย

รายการรายรับรายจ่ายที่ใช้สำหรับการเพิ่ม รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็น Incomeและ Expense ของพนักงานทั้งองค์กรโดย

  • รายรับ คือ จำนวนเงินนำไปรวมกับเงินเดือน
  • รายจ่าย คือ จำนวนเงินนำไปหักกับเงินเดือน
โปรแกรม HR HumanSoft บันทึกรายรับ-รายจ่าย - Income and expense record

บันทึกเบิกล่วงหน้า

กระบวนการที่พนักงานขอเบิกส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเงินเดือนของตนก่อนวันที่เงินเดือนจริงจะถูกจ่ายตามปกติตามกำหนด การเบิกเงินเดือนล่วงหน้ามักเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเนื่องจากสามารถช่วยให้พนักงานมีเงินใช้ได้ก่อนวันที่ได้รับเงินเดือนจริงๆ และอาจช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือความจำเป็นที่เร่งด่วนที่ต้องการเงิน ในบางกรณีอาจมีข้อได้เปรียบสำหรับพนักงานในบางสถานการณ์ แต่ก็ควรพิจารณาคำนึงถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการใดๆ

โปรแกรม HR HumanSoft บันทึกเบิกล่วงหน้า - Record advance withdrawal

นำส่งข้อมูลเงินเดือน

การส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานไปยังสถานะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทหรือองค์กร โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการนี้จะมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเงินเดือนถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย, การบัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, และการวิเคราะห์ภาพรวมของการจ่ายเงินเดือนในองค์กร

โปรแกรม HR HumanSoft นำส่งข้อมูลเงินเดือน Submit payroll data

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเงินเดือน

การดาวน์โหลดไฟล์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งไฟล์นี้ส่วนมากจะเป็นไฟล์ Excel, CSV, หรือไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน ข้อมูลที่อาจรวมอยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเงินเดือน เป็นวิธีที่สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินในองค์กร

โปรแกรม HR HumanSoft ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเงินเดือน - Download payroll data files

ปรับเงินเดือนพนักงาน

การกำหนดวันที่และยอดเงินที่จะปรับให้กับพนักงาน โดยสามารถเลือกช่วงปรับได้ การปรับล่วงหน้า, การปรับระหว่างเดือน และปรับทันที สามารถกำหนดวันที่มีผลด้วยตนเองได้เลย
โดยสามารถทำการปรับเงินเดือนจากในระบบได้เลย กรณีมีการปรับเงินเดือนพนักงานรายบุคคล และ ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลทเพื่อทำการนำเข้ากรณีพนักงานหลายท่านได้ โดยการปรับเงินเดือนดังกล่าว จะสามารถเก็บประวัติ แล้วกลับมาตรวจสอบได้ว่าในแต่ละรอบเดือน มีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานไปแล้วกี่คน และมีการปรับเงินเดือนเมื่อวันที่เท่าไหร่
กรณีปรับเงินเดือน ลูกค้าต้องทำการตั้งค่า จำนวนวันทำงาน ที่จะเป็นตัวหารของ ค่าเเรงต่อวันของพนักงานก่อน

โปรแกรม HR HumanSoft ปรับเงินเดือนพนักงาน - Adjust employee salary

จัดการภาระหนี้สินพนักงาน

กระบวนการหรือกิจกรรมที่บริษัทหรือองค์กร ซึ่งอาจเกิดจากสินเชื่อผ่อนชำระ, การกู้ยืมเงิน, หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่พนักงานได้รับจากองค์กร การจัดทำนโยบายและข้อบังคับที่ส่งเสริมความรับผิดชอบในการบริหารจัดการภาระหนี้สินในองค์กรจ และส่งเสริมพฤติกรรมการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อการใช้เงิน และการผ่อนชำระหนี้ในพนักงาน

โปรแกรม HR HumanSoft จัดการภาระหนี้สินพนักงาน - Manage employee debt burden
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้