ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานทั้งหมด หรือสามารถเลือกแก้ไขแยกตามสาขาแต่ละแผนก หรือทำการแก้ไขทั้งหมด และพนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ผ่านทาง Mobile Application และ Web Browser

โปรแกรม HR HumanSoft sample screen สิทธิการเข้าถึงข้อมูล green check and orange gear
โปรแกรม HR HumanSoft cash coin money เงิน เงืนเดือน

ข้อมูลเงินเดือน

ข้อมูลเงินเดือน เป็นการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลในส่วนของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด โดยสามารถเลือกแก้ไขแยกตามสาขาและแผนก หรือทำการแก้ไขทั้งหมด

โปรแกรม HR HumanSoft Location Map ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลที่อยู่

การกรอกข้อมูลที่อยู่ของพนักงาน ทั้งตามบัตรประชาชน และที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files ข้อมูลครอบครัว

ข้อมูลครอบครัว

เป็นการกรอกประวัติครอบครัวของพนักงานของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files ข้อมูลประวัติการทำงาน

ข้อมูลประวัติการทำงาน

เป็นการกรอกประวัติการทำงานที่เคยผ่านมาของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files Transcript ข้อมูลประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติการศึกษา

เป็นการกรอกประวัติข้อมูลการศึกษาของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files extra skills ข้อมูลความสามารถพิเศษ

ข้อมูลความสามารถพิเศษ

เป็นการกรอกประวัติข้อมูลความสามารถพิเศษของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้