ข้อมูลผู้ใช้

การกำหนดข้อมูลผู้ใช้ (User provisioning) เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อสร้างและลบข้อมูลผู้ใช้ในระบบ Web หรือแอปพลิเคชัน จะถูกทำอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ใหม่

โปรแกรม HR HumanSoft User provisioning ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้

การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานระบบ HumanSoft ระบบ HumanSoft มีกลุ่มการเข้าใช้งานระบบ 7 สิทธิ์ ได้แก่

  1. AUDIT (ตรวจสอบเวลาการทำงาน)
  2. EMPLOYEE (พนักงานทั่วไป)
  3. HRBU (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลา)
  4. MANAGER (ผู้จัดการ)
  5. SAL (เจ้าหน้าที่เงินเดือน)
  6. SALBU (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เงินเดือน)
  7. SALINEX (เจ้าหน้าที่จัดการรายรับรายจ่าย)
โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ AUDIT HRBU SALBU orange gear
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้