ตั้งค่าทั่วไป

เป็นการตั้งค่าทั่วไปของทั้งองค์กร มีการตั้งค่า ดังนี้

  1. ตั้งค่าหลักคิดการคำนวณเงินเดือน
  2. ตั้งค่าการลงเวลาการทำงาน
  3. ตั้งค่าประกันสังคม
  4. ตั้งค่าการแจ้งเตือน
  5. ตั้งค่าแบบฟอร์ม
โปรแกรม HR HumanSoft การตั้งค่าทั่วไปของทั้งองค์กร - General Setting

ตั้งค่าเวลาการทํางาน

เมนูตั้งค่าเวลาการทำงาน คือ การตั้งค่าเงื่อนไขพิเศษ เช่น มาเช้า สาย พักเกิน พักไว กลับก่อน กลับช้า โอที เมื่อกดคลิกแก้ไขก็จะสามารถตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามต้องการ

โปรแกรม HR HumanSoft ตั้งค่าเวลาการทำงาน - Working Time Setting

ตั้งค่าประเภทการลา 20 ประเภท

เมนูประเภทการลา จะเป็นการตั้งค่าประเภทการลาขององค์กร ว่ามีการลาแบบใดบ้าง และสามารถเพิ่มได้มากถึง 20 ประเภท

โปรแกรม HR HumanSoft ตั้งค่าประเภทการลา 20 ประเภท - 20 Types of Leave Setting
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้