ลงเวลาการทำงาน

การลงเวลาการทำงาน ใช้สำหรับการลงเวลาการทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกขอแต่ละบริษัท รวมทั้งยังสามารถให้หัวหน้างานสแกนใบหน้าพนักงาน เพื่อลงเวลาให้กับพนักงานได้ ซึ่งรูปแบบการลงเวลาแต่ละช่องทาง มีรายละเอียดดังนี้

  • ใบหน้า/แผนที่ คือ การลงเวลาด้วยใบหน้าหรือ หมุดGPS
  • สแกน QR Code คือ สแกน QR Code เพื่อลงเวลา
  • สร้าง QR Code (Time App) คือ การสร้าง QR Code ในแอปพลิเคชันของพนักงาน เพื่อลงเวลาผ่านเครื่องกลาง (HumanSoft Mobile Attendance) โดยการที่นำ QR Code ของเครื่องพนักงาน ไปให้เครื่องกลางสแกนเพื่อลงเวลา
  • Wi-Fi คือ ลงเวลาผ่านสัญญาน Wi-Fi
  • บีคอน คือ ลงเวลาผ่านสัญญาน Bluetooth
  • สแกนลูกทีม คือ การให้หัวหน้างานสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาแทน
โปรแกรม HR HumanSoft ลงเวลาการทำงาน - Time Attendant

การบันทึกเวลาเข้าออกงาน ครอบคลุม ครบทุกรูปแบบ

โปรแกรม HR HumanSoft การลงเวลาผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ - Finger Scan

Finger Scan

เป็นการลงเวลาผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ลงเวลาก่อนการใช้งาน และกำหนดพื้นที่ในการลงเวลาการทำงาน

โปรแกรม HR HumanSoft การลงเวลาการทำงานรูปแบบ GPS - GPS

GPS

เป็นการลงเวลาผ่านทาง Mobile Application และLine OA จะต้องมีการกำหนดพื้นที่ในการลงเวลา ถึงจะลงเวลาการทำงานรูปแบบ GPS ได้

ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้