PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1
date_range2022-03-08
alarm16:21:44

Right To Action | จัดการผู้ใช้ CCS กำหนดสิทธิ์การมองเห็นได้ละเอียดมากขึ้น | ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน HRS | ข้อมูลผู้ดูแล HRS


Right To Action

จัดการผู้ใช้ CCS

• สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นได้ละเอียดมากขึ้น ว่าสิทธิ์พนักงานที่เข้าใช้งานผ่าน E-mail สามารถมองเห็น

หรือแก้ไขข้อมูลส่วนไหนได้บ้าง ในหน้า HRS

• กลุ่มผู้ใช้สามารถกำหนดได้ทั้งในหน้า CCS และ HRS ได้ว่าต้องการให้พนักงานกลุ่มนี้ สามารถเห็นข้อมูลในส่วนไหนได้บ้าง

ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน HRS

สามารถกำหนดให้พนักงานกลุ่ม นี้สามารถมองเห็น หรือแก้ไขตามเมนูต่าง ๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้ได้ทั้งในหน้า Web หรือ

Mobile

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล HRS

ในส่วนนี้จะสามารถกำหนดการมองเห็น หรือแก้ไขตามสิทธิ์ต่าง ๆ ของพนักงานคนนั้น ๆ ที่ทางลูกค้าได้เข้ามากำหนดสิทธิ์ในเมนูนี้แบบรายบุคคล