PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3
date_range2022-06-16
alarm14:23:54

Text Payroll | ล่าสุด HumanSoft ได้พัฒนา และอัพเดทฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้ครบครัน และลดขั้นตอนในการใช้งานมากขึ้น


Text Payroll เพิ่มเติม

อัพเดท Text Payroll เพิ่มเติมธนาคารให้ใช้มากขึ้นกว่าเดิม


ตัวอย่าง ใส่เลขที่บัญชี Text Payroll


ตัวอย่าง Text Payroll ของแต่ละธนาคาร