PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1
date_range2023-09-11
alarm09:31:00

นำส่งหัก ณ ที่จ่าย | ฝึกอบรม | จัดการภาระหนี้สินพนักงาน | รอบการประเมิน


ก้าวเข้าสู่เดือนกันยายน 2023 เดือนที่ไม่มีวันหยุด ซึ่งเหมือนกับ HumanSoft ที่ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความสบายใจให้กับ HR ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามคอนเซ็ปต์ ครบ ง่าย สบายใจ วันนี้ HumanSoft มีอัพเดตฟีเจอร์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 มาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบและได้ใช้งานกัน จะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย


นำส่งหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเสียภาษีในลักษณะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้จ่ายเงินจะต้องทำการหักออกจากเงินที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับเงิน (พนักงาน) เพื่อนำเงินส่วนที่หักส่งให้กับสรรพากร


หากบริษัทมีความต้องการให้ทาง HumanSoft นำส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายแทน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เมนู จัดการโดเมนและสามารถดูสถานะของการอนุมัติของเอกสารนำส่งหัก ณ ที่จ่ายแทน ได้ที่หน้า จัดการโดเมน

ฝึกอบรม

ฝึกอบรมเป็นการสร้าง “การฝึกอบรม” ว่าได้มีการฝึกอบรมเรื่องอะไร วันที่เริ่ม-วันที่จบ ใช้เวลาในการฝึกอบรมวันละกี่ชั่วโมง ราคาต่อตัวที่ให้พนักงานคนละเท่าไร นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ มีพนักงานคนไหนในองค์กรอบรมบ้าง เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บประวัติในการฝึกอบรมให้แสดงในข้อมูลของพนักงานได้อีกด้วย


การฝึกอบรม เดิมเมื่อกด Finish อบรมไปแล้ว จะไม่สามารถ Unfinish ฝึกอบรม เพื่อกับมาแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้ง จึงเพิ่มปุ่ม Unfinish เข้ามาเพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลการฝึกอบได้ และสามารถลบรายการฝึกอบรมได้

จัดการภาระหนี้สินพนักงาน

จัดการภาระหนี้สินพนักงาน คือ เมนูแสดงตารางภาระหนี้ของพนักงานแต่ละบุคคล โดยตารางนี้จะแสดง วันที่ เงินต้น ดอกเบี้ย จำนวนเงิน จำนวนงวดของพนักงาน ช่วยให้ HR สามารถจัดการภาระหนี้สินให้กับพนักงานได้อย่างง่ายดาย


เมนูจัดการภาระหนี้สินพนักงาน เพิ่มฟิลเตอร์ ในการกรอกข้อมูลเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ HR สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการค้นหาข้อมูลพนักงาน

รอบการประเมิน

การประเมินพนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาของพนักงาน เมื่อมีรอบการประเมินพนักงานเกิดขึ้นสิ่งที่มาควบคู่กันคงหนีไม่พ้นเรื่องของคะแนนการประเมินของแต่ละบุคคลว่าได้คะแนนในแต่ละข้อการประเมินเป็นเท่าใด


รอบการประเมิน เดิมสามารถโหลด PDF ผลการประเมินแบบคะแนนสุทธิ ระบบได้เพิ่ม PDF รายบุคคล เพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายงานซึ่งเป็นรายงานนที่มีรายละเอียดของคะแนน และคำตอบในแต่ละข้อด้วย

และนี่เป็นฟีเจอร์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 ที่เรามาแนะนำให้รู้จักและได้ใช้งานกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ทางทีมงาน HumanSoft ทุกคนขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้ติชมและเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ เข้ามา จนก่อให้เกิดฟีเจอร์ใหม่ ๆ ขึ้นมา และทำให้ HumanSoft ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น