PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2
date_range2023-03-24
alarm10:26:12

โครงสร้างตำแหน่ง | คาดการลดหย่อนภาษี | ร้องเรียนภายในบริษัท | ภงด. 50 ทวิ | 1 วัน 2 ใบลา | ขอเบิกล่วงหน้าตามวันทำงาน


การเชื่อมต่อภายนอก

เป็นการเชื่อมต่อ เพื่อส่งข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลภาษี และ ข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น กับโปรแกรมบัญชี 

ที่ระบบเป็น Partner ด้วย คือ  

 1. การเชื่อมต่อ กับ AccRevo ทางลูกค้าต้องขอรหัส Token ในการเชื่อมต่อกับหลังบ้าน AccRevo เอง

         2. การเชื่อมต่อ กับ Peak ลูกค้าสามารถกด Gen Token จาก โปรแกรม Peak ได้เลย


ส่งข้อมูลให้กับ AccRevo &  Peak

ข้อมูลที่ HumanSoft ส่งให้กับ AccRevo หรือ Peak จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลเงินเดือน ภาษี และประกันสังคม เป็นต้น

ลูกค้าจะต้องทำข้อมูลเงินเดือนให้เรียบร้อย และปิดงวดบัญชี ปุ่ม Send ถึงจะแสดงให้กดส่งข้อมูลไปให้กับทาง AccRevo และ Peak 

สามารถดูสถานะในการส่งข้อมูลว่า ระบบส่งข้อมูลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ได้จาก ปุ่ม การดำเนินการ

รายงานผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิงวดแยกโอที

เป็นรายงานแสดงผลสรุปเงินเดือนสุทธิงงวดแยกโอที ของพนักงานที่อยู่ในงวดแยกโอที แสดงยอดเงินสุทธิของ

รายงานผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิงวดแยกเวลาการทำงาน

เป็นรายงานสรุปผลการคำนวณเงินเดือนงวดแยกเวลาการทำงาน ของพนักงานที่อยู่ในงวดแยกเวลาการทำงาน  

แสดงจำนวนเงินและเวลาของพนักงาน