PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1
date_range2024-03-19
alarm13:21:55

HumanSoft มีข่าวดีที่ต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดที่เราได้พัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย


 Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 ได้แก่

1.   ยื่นลาออก

2.   สิทธิ์ Manager ขอโอที

3.   จัดการหนี้สินพนักงาน

4.   Facebook login

5.   รายงานผลการคำนวณเงินเดือนแบบแบ่งกลุ่มรายรับรายจ่าย

6.   Pop-up แจ้งเตือน "ห้ามลาเกินโควตา"


ยื่นลาออก

เริ่มต้นกันด้วยฟีเจอร์แรกที่ได้มีการอัปเดตคือ “ยื่นลาออก” เป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบขึ้นมาให้กับพนักงานในการยื่นเอกสารลาออกด้วยตนเองได้เลยโดยสามารถยื่นลาออกผ่าน Application ของ HumanSoft ได้เลย นอกจากนี้ HR ยังสามารถยื่นเอกสารลาออกให้กับพนักงานได้ผ่าน Web Browser ของ HumanSoft (HRS) ได้เช่นกัน


พนักงานยื่นเอกสารลาออก

พนักงานสามารถยื่นเอกสารลาออกผ่านแอปพลิเคชันได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูยื่นเอกสาร > เลื่อนมาด้านล่างสุด เลือกเมนูยื่นลาออก

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดเข้ามาจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน สินทรัพย์ถือครอง ข้อมูลฝึกอบรม ภาระหนี้สิน กองทุน และโควตาการลา เพื่อให้พนักงานทำการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นทำการกด “ยื่นลาออก” ต่อมาให้ทำการกรอกวันที่ลาออก เหตุผลในการลาออก และข้อเสนอแนะ จากนั้นกด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถกด “แก้ไข” ก่อนที่ HR จะทำการอนุมัติ หาก HR อนุมัติเอกสารไปแล้ว พนักงานจะไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการแจ้ง HR หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


HR ยื่นเอกสารลาออกให้กับพนักงาน

HR สามารถยื่นเอกสารลาออกให้กับพนักงานผ่าน HRS ได้ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนูการประมวลผลเงินเดือน > จัดการเอกสาร > เลือกจัดการลาออก

ขั้นตอนที่ 2 เลือกพนักงานท่านที่ต้องการจะลาออก

ขั้นตอนที่ 3 ให้ HR หรือผู้มีสิทธิเกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อมูลของพนักงานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ และกรอกเหตุผลการลาออกของพนักงาน จากนั้นกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นลาออกอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว สามารถกด “ยืนยันการลาออก” เพื่อยืนยันข้อมูลของพนักงานท่านนั้นได้เลย

ขั้นตอนที่ 5 ในส่วนของเอกสารรับรองเงินเดือน/เอกสารรับรองการทำงาน HR หรือผู้มีสิทธิเกี่ยวข้องสามารถ Print เอกสารดังกล่าวให้กับพนักงานได้เท่านั้น

สิทธิ์ Manager ขอโอที

ผู้พัฒนาได้พัฒนาสิทธิ์ Manager โดยให้สามารถขอเอกสารโอทีให้กับพนักงานได้มากกว่า 1 ท่าน ซึ่งก่อนหน้าสิทธิ์ Manager สามารถขอเอกสารให้กับพนักงานได้เพียงทีละ 1 ท่านเท่านั้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอเอกสารโอทีให้กับพนักงาน ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการปรับปรุงสิทธิ์ Manager ให้สามารถขอเอกสารโอทีให้กับพนักงานในแต่ละครั้งได้มากกว่า 1 ท่าน โดยจะสามารถขอเอกสารให้กับพนักงานได้ผ่าน Web Browser เท่านั้น เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

จัดการหนี้สินพนักงาน

เราได้ปรับปรุงในส่วนของฟีเจอร์ “จัดการหนี้สินพนักงาน” ให้ HR และผู้มีสิทธิ์เข้าถึง สามารถตรวจสอบยอดหนี้สินของพนักงานเบื้องต้นได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทเอกสาร จำนวนเงินต้น เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย

Facebook login

เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน HumanSoft ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เราจึงได้เพิ่มช่องทางการเข้าสู่ระบบขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางได้แก่ Facebook login โดยการเข้าสู่ระบบครั้งแรกพนักงานจะต้องทำการเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ดังนี้

 1. เลือก Sign in with Facebook > จากนั้นกดดำเนินการต่อ > ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook

2. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการเข้าสู่ระบบ > กรอกรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน > กดเข้าสู่ระบบ

รายงานผลการคำนวณเงินเดือนแบบแบ่งกลุ่มรายรับรายจ่าย

ในส่วนของฟีเจอร์ถัดมาที่ได้มีการอัปเดตคือ “รายงานผลการคำนวณเงินเดือนแบบแบ่งกลุ่มรายรับรายจ่าย” ทางทีมงาน HumanSoft ได้ทำการพัฒนาในส่วนของรายงานผลการคำนวณเงินเดือนแบบแบ่งกลุ่ม โดยได้เพิ่มในส่วนของรหัสอ้างอิงตามการตั้งค่าประเภทรายรับรายจ่ายนั้น ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ HR หรือ เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบข้อมูลของผลการคำนวณเงินเดือนดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น

Pop-up แจ้งเตือน "ห้ามลาเกินโควตา"

มาต่อกันที่ Pop-up แจ้งเตือน "ห้ามลาเกินโควตา" เป็นฟีเจอร์ในการแจ้งเตือนสำหรับกรณีที่ HR ต้องการขอเอกสารการลางานให้กับพนักงานแต่พนักงานลางานครบโควตาแล้ว เนื่องจากสิทธิ์ของ HR หรือ สิทธิ์ Admin/Owner ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถขอเอกสารการลาให้กับพนักงานได้แม้ว่าพนักงานท่านนั้นจะลาครบโควตาแล้วก็ตาม (หากเป็นสิทธิ์พนักงานเมื่อลาครบโควตาแล้วจะไม่สามารถยื่นเอกสารได้)

 

เราจึงได้มีการเพิ่มในส่วนของ Pop-up แจ้งเตือน "ห้ามลาเกินโควตา" ขึ้นมา เพื่อแจ้งเตือนให้ HR ได้ทราบว่าพนักงานท่านนั้นลางานครบจำนวนโควตาแล้วนั่นเอง


สามารถดูการ Update! ฟีเจอร์ ทั้งหมดได้ที่ หน้าประกาศข่าวสาร

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามหรือต้องการให้ HumanSoft พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม สามารถแนะนำหรือแจ้งมาหาเราได้ในช่องทางการติดต่อของ HumanSoft ได้เลยค่ะ ทางเราพร้อมปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ