PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1
date_range2023-10-26
alarm14:28:49


เพื่อให้การใช้งานโปรแกรม HumanSoft ได้ตามคอนเซ็ปต์ ครบ ง่าย สบายใจ ทางทีมงานจึงได้ Update ฟีเจอร์ใหม่ ๆ มาให้กับผู้ใช้งานทุกท่านได้ใช้งานกันอย่างจุใจ จะมีอะไรใหม่ ๆ บ้างมาชมกันเลย

On-Boarding 

Onboarding กระบวนการที่สำคัญในการต้อนรับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาสู่องค์กร มุ่งเน้นให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งการ Onboarding ที่ดีช่วยให้พนักงานใหม่เริ่มทำงานได้เร็วขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาที่ใช้ในการปรับตัวในบริษัท 


E-Learning On-boarding 

E-Learning On-boarding เป็นเนื้อหาที่มาจากระบบ HumanSoft ซึ่งจะเป็นคอร์สเรียนที่ทาง HumanSoft สร้างขึ้นเพื่อสอนการใช้งานระบบของ HumanSoft ซึ่งคอร์สดังกล่าวจะเป็นค่าตั้งต้นของทางระบบ HumanSoft ที่จะช่วยลดภาระงานของ HR ในการสอนการใช้งาน Application สำหรับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเองได้เลย


On-boarding พนักงานใหม่ 

HumanSoft ได้พัฒนาฟังก์ชัน On-Boarding ขึ้นมา เพื่อเป็นการจัดคอร์สเรียนให้กับพนักงานตั้งแต่การเพิ่มพนักงานใหม่ ว่าต้องการให้พนักงานใหม่เรียนรู้อะไรบ้าง โดยเมื่อมีการเพิ่มพนักงานใหม่เข้ามาในระบบ HR สามารถเลือกคอร์สเรียนให้กับพนักงานใหม่ โดย HR สามารถจัดคอร์สเรียน On-Boarding ให้กับพนักงานใหม่ได้ที่เมนู “ตั้งค่าเริ่มต้น” “ข้อมูลพนักงาน” “ข้อมูลพนักงานพื้นฐาน”

การตั้งค่าการเชื่อมต่อภายนอก 

การเชื่อมต่อภายนอกระหว่าง API HumanSoft กับ PEAK Account เพื่อทำการส่งข้อมูลจากระบบของ HumanSoft ไปยังโปรแกรมบัญชีของ PEAK Account โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเดือน ภาษี และประกันสังคม เป็นต้น  

 

   เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา Contact ที่จะทำการส่งข้อมูลไปยัง PEAK Account โปรแกรม HumanSoft จึงได้มีการเพิ่มในส่วนของ “ค้นหา Contact” ขึ้นมาเพื่อค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อในครั้งแรกที่จะทำการเชื่อมต่อระบบกับ PEAK Account 

นำเข้าฝึกอบรม (Import) 

หลายองค์กรล้วนมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ หลังจากกระบวนการฝึกอบรมเสร็จสิ้น สิ่งที่ HR หรือเจ้าของธุรกิจต้องจัดทำนั่นก็คือ การบันทึกข้อมูลของการฝึกอบรม ซึ่งการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากพนักงานในองค์กรมีจำนวนมากส่งผลให้การบันทึกข้อมูลเกิดความล้าช้าและซับซ้อน 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น HumanSoft ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เพิ่มฟังก์ชัน “นำเข้าฝึกอบรม (Import)” ที่สามารถนำเข้าข้อมูลฝึกอบรมพนักงานโดยการอัปโหลดไฟล์ Excel การฝึกอบรมเข้ามายังระบบของ HumanSoft เพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้กับพนักงาน โดย HR สามารถดาวน์โหลดเทมเพลทฝึกอบรมได้ที่ เมนูย่อย จากนั้นการกรอกข้อมูลการฝึกอบรมต่าง ๆ จากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์ได้เลย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ข้อมูลพนักงาน ตั้งค่ากะการทำงานบนแอปพลิเคชัน 

เดิมที่การแสดงผลของกะการทำงานประเภทกะกำหนดชั่วโมงการทำงานรวมของระบบ HumanSoft แสดงผลเพียงตัวเลขของชั่วโมงเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจเกิดความสับสนระหว่างจำนวนชั่วโมงหรือเวลาได้ 

 

    HumanSoft จึงได้พัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชัน โดยการเพิ่มการแสดงผลคำว่า “ชั่วโมง” หรือ “ชม.” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างจำนวนชั่วโมงและเวลา อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบกะการทำงานบนแอปพลิเคชัน

ทีมงาน HumanSoft ขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้นำเสนอฟีเจอร์และการ Update ฟีเจอร์ในครั้งนี้ ทีมงาน HumanSoft หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานทุกท่านจะพึงพอใจและสบายใจในการใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ