PageView Facebook
ลูกค้า KBank สมัครบริการ HumanSoft รับฟรีทันที AirPods - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ลูกค้า KBank สมัครบริการ HumanSoft รับฟรีทันที AirPods
date_range2023-05-30
alarm00:00:00

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า KBank

โครงการ Kbusiness Privilege ที่ได้รับ E-voucher


รับฟรีทันที AirPods รุ่นที่ 3 มูลค่า 6,790 บาท


เมื่อสมัครบริการ โปรแกรม HumanSoft Payroll & HRM Solution

ในแพ็กเกจใดก็ได้แบบรายปี มูลค่ารวม 70,000 บาท


เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้า KBank เท่านั้น
  2. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
  4. สวนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. เงื่อนไขสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกสิกรไทยกำหนด กรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษ และ /หรือ กรณีที่มีการยกเลิกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์
  6. ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2566 เท่านั้น


ดูรายละเอียดและรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ K Business Privilege