PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1
date_range2022-09-13
alarm10:51:43

รายงานผลการคำนวณเงินเดือนแยกตาม แผนกแบ่งงวดจ่าย | รับเงินเดือนผ่านพร้อมเพย์ | การฝึกอบรม | กำหนดชั่วโมงโอทีสูงสุด


รายงานผลการคำนวณเงินเดือนแยกตามแผนกแบ่งงวดจ่าย

รายงานตัวใหม่เพื่อตอบโจทย์สำหรับบริษัทที่ต้องการเห็นค่าใช้จ่ายตามแผนกแบบแบ่งงวดจ่าย


| รายงาน >> กลุ่มการคำนวณเงินเดือน >> รายงานผลการคำนวณเงินเดือนแยกตามแผนกแบ่งงวดจ่าย
รับเงินเดือนผ่าน “พร้อมเพย์”

สามารถใส่พร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารเป็น เบอร์โทร หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ก็ได้


| ข้อมูลองค์กร >> ข้อมูลพนักงาน >> ข้อมูลพื้นฐาน >> เลือกพนักงาน


ฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถเลือกได้ว่าการฝึกอบรมนี้ จะแจ้งกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่


| การประเมินพนักงาน >> ฝึกอบรม
กำหนดชั่วโมงโอทีสูงสุด

สามารถกำหนดได้ว่าโอที 1 ฉบับ สามารถทำได้สูงสุดกี่ชั่วโมง


| ตั้งค่า >> ตั้งค่าการคำนวณ >> ตั้งค่าเวลาการทำงาน