PageView Facebook
HumanSoft ขอนำเสนอการอัปเดต Features ใหม่ (3/4) - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
HumanSoft ขอนำเสนอการอัปเดต Features ใหม่ (3/4)
date_range2022-01-19
alarm05:02:27

HumanSoft ขอนำเสนอการอัปเดต Features ใหม่ (3/4)

เจาะการอัปเดต Features ของ HumanSoft ในช่วงที่ผ่านมา

มีอะไรใหม่ๆ น่าสนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น

เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆ ท่าน


7. แบบประเมิน

การสร้างแบบประเมิน

สามารถสร้างแบบประเมินแบบผสมผสานคำตอบได้ เช่น หลายตัวเลือก, หลายคำตอบ เป็นต้น

แบบประเมิน

สามารถประเมินพนักงานแต่ละคนผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย

ประเมินพนักงานเรียบร้อย สรุปผลคะแนนได้ทันที


8. โอทีเหมาจ่าย

สามารถจ่ายโอทีให้กับพนักงานจ้างเหมาได้ ทั้งตามเรทค่าแรง คิดเป็นนาที หรือตามสูตรพิเศษ


9. ลางานเหมาจ่าย

สามารถใส่ค่าปรับพนักงานจ้างเหมาได้ ในกรณีลางาน