PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2
date_range2023-11-15
alarm14:57:38

HumanSoft มีข่าวดีที่ต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดที่เราได้พัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย


Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 ได้แก่

  1. รายงานเบิกล่วงหน้า
  2. ตั้งค่าเวลารันคำสั่ง
  3. สิทธิ์ Manager เมนู “จัดการกะการทำงาน”
  4. สิทธิ์ Manager เมนู “จัดการวันหยุด”

รายงานเบิกล่วงหน้า

รายงานเบิกเงินล่วงหน้า เป็นรายงานที่แสดงรายการเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงานว่าพนักงานมีการเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ เดิมรายงานเบิกล่วงหน้าจะแสดงผลเพียงชื่อพนักงาน แผนก และตำแหน่งของพนักงานเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลมากยิ่งขึ้น HumanSoft จึงได้มีการเพิ่มในส่วนของ “โครงสร้าง 5 ชั้น” หลังชื่อพนักงาน โดยแสดงรายละเอียดคือ ชื่อ-นามสกุลของพนักงาน แผนก ฝ่ายงาน หน่วยงาน และตำแหน่งของพนักงานท่านนั้น ๆ

ตั้งค่าเวลารันคำสั่ง

ฟีเจอร์ “ตั้งค่าเวลารันคำสั่ง” เป็นฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับตั้งค่าการแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์ให้มีการส่งสรุปผลรายงานต่าง ๆ เช่น สรุป Check in ประจำวันส่งเข้ากลุ่มไลน์, สรุปเวลาการทำงานประจำวันส่งเข้ากลุ่มไลน์ เป็นต้น

 

ในส่วนของฟีเจอร์ “ตั้งค่าเวลารันคำสั่ง” เดิมไม่มีการแสดงผลของการผูก Line Notify ของรันคำสั่งต่าง ๆ ว่ารันคำสั่งนั้นแจ้งเตือนไปที่กลุ่ม Line Notify ใด ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบ จากปัญหาดังกล่าวทีมงาน HumanSoft ได้มีการเพิ่มในส่วนของ “Line Notify” (ชื่อกลุ่มไลน์) ที่ผูกไว้กับรันคำสั่งนั้น ๆ ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและตั้งค่ารันคำสั่งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้น


สิทธิ์ Manager เมนู “จัดการกะการทำงาน”

เมนู “จัดการกะการทำงาน” สำหรับสิทธิ์ Manager เป็นเมนูจัดการกะการทำงานให้กับพนักงานภายใต้สายงานหรือพนักงานภายใต้สังกัดของตนเองเท่านั้น เดิมการค้นหารายชื่อพนักงานในการจัดการกะการทำงานสำหรับสิทธิ์ Manager จะแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมด ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบรายชื่อพนักงาน

 

ทาง HumanSoft ได้มีการเพิ่มการค้นหาในส่วนของ “ชื่อพนักงาน” เข้ามา เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารายชื่อพนักงานมากขึ้น

สิทธิ์ Manager เมนู “จัดการวันหยุด”

เมนู “จัดการวันหยุด” สำหรับสิทธิ์ Manager เป็นเมนูจัดการวันหยุดให้กับพนักงานภายใต้สายงานหรือพนักงานภายใต้สังกัดของตนเองเท่านั้น เดิมการค้นหารายชื่อพนักงานในการจัดการวันหยุดสำหรับสิทธิ์ Manager จะแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมดเช่นเดียวกับเมนู “จัดการกะการทำงาน” สำหรับสิทธิ์ Manager ทาง HumanSoft ได้มีการเพิ่มการค้นหาในส่วนของ “ชื่อพนักงาน” เข้ามา เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารายชื่อพนักงานมากขึ้น


สามารถดูการ Update! ฟีเจอร์ ทั้งหมดได้ที่ หน้าประกาศข่าวสาร

 

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามหรือต้องการให้ HumanSoft พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม สามารถแนะนำหรือแจ้งมาหาเราได้ในช่องทางการติดต่อของ HumanSoft ได้เลยค่ะ ทางเราพร้อมปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ