แพ็คเกจราคา

โปรแกรม HR - HRM และระบบ Payroll

ตารางราคาแต่ละแพ็คเกจ โปรดเลือกแพ็คเกจที่ท่านต้องการตามความเหมาะสม

สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
เลือกจำนวนพนักงาน
10 คน
25 คน
50 คน
75 คน
100 คน
150 คน
200 คน
250 คน
300 คน
400 คน
500 คน