PageView Facebook
date_range 20/01/2023 visibility 2585 views
bookmark Feature
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยฟังก์ชันคิดค่าโอที - blog image preview
Blog >ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยฟังก์ชันคิดค่าโอที

แต่ละธุรกิจจะมีการคิดค่าโอทีของพนักงานต่างกัน โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft มีฟังก์ชันคิดโอทีได้อย่างครอบคลุม ทุก ๆ รูปแบบจึงตอบโจทย์การคิดโอทีได้ในทุกธุรกิจ


การคิดค่าโอทีกับโปรแกรมบริหารงานบุคคล

โอที (OT) คือค่าจ้างที่ได้รับจากการทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ โดยองค์กรจะเป็นผู้กำหนดวิธีการคิดค่าโอทีนั้น ภายใต้หลักการเบื้องต้นตาม กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ และในแต่ละองค์กรจะมีวิธีการคิด หรือเรทในการคิดค่าโอทีที่แตกต่างกัน เช่น โอทีล่วงเวลาวันทำงาน, โอทีวันหยุด, โอทีมาทำงานเช้า, โอทีวันหยุดนักขัตฤกษ์, โอที 5 เท่า, โอที level 3, โอทีพนักงานรายวัน, โอทีวันสงกรานต์, โอทีแผนกช่างพิมพ์, โอทีเสาร์เว้นเสาร์, โอทีวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ทำให้การคิดค่าโอทีในแต่ละองค์กรมีความหลากหลาย ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงมีขั้นตอนในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับทุก ๆ อย่างรอบตัวเรานั้น การนำโปรแกรมบริหารงานบุคคลเข้ามาเป็นตัวช่วยสำหรับการคิดค่าโอทีนั้น เป็นสิ่งที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้ฟังก์ชันที่สามารถครอบคลุมการคิดค่าโอทีทุกรูปแบบ เช่น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่มีการคิดค่าโอทีได้อย่างหลากหลาย ดังเช่น


ฟังก์ชันการคิดค่าโอทีจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft

ฟังก์ชันการคิดค่าโอที จากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่สามารถสร้างเงื่อนไขและรูปแบบการจัดการได้อย่างหลากหลาย มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้1. เมนูตั้งค่าเวลาการทำงาน

เมนูการตั้งค่าเวลาการทำงานนั้น เป็นเมนูที่สามารถเข้าไปตั้งค่าการคิดโอที โดยมีรูปแบบการคิดค่าโอทีให้ถึง 8 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโอทีล่วงเวลาที่คิดเรทค่าแรงตามกฎหมายแรงงาน หรือเรทค่าแรงอื่น ๆ ตามที่องค์กรกำหนด และสามารถเลือกเวลาการทำงานที่จะนำไปใช้ เช่น ใช้กันวันทำงาน วันหยุดหรือใช้ทั้งหมดได้ อีกทั้งยังมีการตั้งค่าแยกระหว่างพนักงานประจำ พนักงานรายวัน หรือแม้กระทั่งพนักงานเหมาจ่ายได้อีกด้วย2. การตั้งค่าการคิดค่าโอที

เมื่อเข้าไปที่การตั้งค่ารูปแบบโอทีแล้ว จะสามารถตั้งค่าเงื่อนไขต่าง ๆ ได้มากมาย ดังนี้

• ชื่อโอที เช่น โอทีวันทำงาน โอทีวันหยุด

• วันที่จะนำค่าโอทีนี้ไปใช้งาน ได้แก่ วันทำงาน วันหยุดหรือใช้ทั้งหมด

• เลือกประเภทพนักงานที่จะตั้งค่าโอที เช่น พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานเหมาจ่าย หรือหากต้องการใช้กับพนักงานหลายประเภทก็สามารถเปิดการใช้

• ตั้งค่าเวลาที่จะเริ่มการคิดโอที เช่น 10 นาที 15 นาที

• ตั้งค่ารูปแบบการคิดเงิน ได้แก่ คิดตามเรทค่าแรง เช่น 1เท่า, 2เท่า, 3เท่า, คิดเป็นนาที เช่น นาทีละ 3 บาท และตามสูตรการคำนวณพิเศษ

• กำหนดชั่วโมงในการคิดค่าโอทีสูงสุด เช่น 8 ชม. 12 ชม. 16 ชม. หรือตามกะการทำงาน

• เลือกการตั้งค่าโอทีให้ไปคำนวณรวมกับประกันสังคม ภาษี และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


3. การเปิด-ปิดการใช้งานรูปแบบโอที

นอกจากนี้ ยังสามารถเปิด-ปิดรูปแบบโอทีที่ไม่ได้ใช้งานได้อย่างง่าย ๆ อีกด้วย โดยเลือกที่ปุ่ม N/Y เพื่อเปลี่ยนสถานะการใช้งานได้เลยจากรูปแบบการใช้งานที่กล่าวมานั้น ทำให้เรื่องการคิด ot ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนของแต่องค์กร กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย โดยฟังก์ชันโอทีจากโปรแกรม HumanSoft นั้น มีข้อดีมากมายดังเช่น

• สามารถปรับใช้กับการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น หลากหลาย

• สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างดี

• ประหยัดเวลาในการทำงานไปได้มาก

• ลดภาระงานและขั้นตอนการทำงานให้กับ HR

• โอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยลง

และจากข้อดีดังกล่าว โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่มีฟังก์ชันสำหรับการคิดค่าโอทีที่หลากหลาย ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ จึงเป็นโปรแกรมที่เหมาะสม และตอบโจทย์ในทุกธุรกิจได้เป็นอย่างดี


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้