PageView Facebook
date_range 16/09/2022 visibility 1870 views
bookmark HR Knowledge
GroupTraining คืออะไร ทำไมโปรแกรมบริหารงานบุคคลจำเป็นต้องใช้ - blog image preview
Blog >GroupTraining คืออะไร ทำไมโปรแกรมบริหารงานบุคคลจำเป็นต้องใช้

เคยสงสัยไหมว่า Group Training คืออะไร ทำไมโปรแกรมบริหารงานบุคคลถึงต้องใช้การ Train แบบ Group Training มาดูคำตอบในบทความนี้กัน


Group Training คืออะไร

ก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนว่า Training หรือ การฝึกอบรมนั้น คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญ

และ Training สำหรับโปรแกรมบริหารงานบุคคล ก็คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบเพื่อให้ผู้เข้า Train ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล จนกระทั่งใช้งานเองได้อย่างคล่องแคล่ว

ส่วน Group Training อธิบายแบบง่าย ๆ ก็คือการฝึกอบรมแบบกลุ่มที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่ละคนอาจมาจากคนละองค์กรก็ได้ โดยการจัด Group Training ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ในแต่ละรอบนั้น จะถูกกำหนดวัน เวลาที่แน่นอนไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ Train ได้เข้า Train ในรอบที่ตนเองว่างนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถเข้า Train รอบอื่น ๆ ได้อีกจนกว่าจะเข้าใจและใช้งานโปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่วทำไมโปรแกรมบริหารงานบุคคลถึงต้องสอนการใช้งานแบบ Group Training

แน่นอนว่า Training นั้นสำคัญสำหรับทุก ๆ โปรแกรม ในขั้นตอนการเริ่มการใช้งาน แต่ไม่ใช่ Training ทุกรูปแบบที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้เข้า Train โปรแกรมบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่จึงเลือกใช้รูปแบบ Group Training เพราะเหตุผลดังนี้


1. ประหยัดเวลา

Group Training ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล นั้นเป็นการ Training แบบรวมกลุ่ม ซึ่งในแต่ละรอบจะถูกกำหนดวันและเวลาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวัน เวลาที่ตนเองสะดวกได้เลย หากในองค์กรเดียวกันแต่สะดวกคนละเวลา ก็สามารถแยกกันเข้า Train ได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอผู้อื่นที่ยังไม่สะดวกเข้ารับการ Train อีกทั้งระยะเวลา Training ในแต่ละรอบก็จะมีความกระชับ เพื่อรักษาเวลาอีกด้วย เพราะผู้เข้าร่วมที่ต่างองค์กรกัน ต่างคนต่างมีภารกิจที่ต้องไปทำต่อ การ Trian แบบ Group Training จึงต้องมีความตรงเวลาด้วยเช่นกัน


2. ประหยัดต้นทุน

เนื่องจาก Group Training ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล นั้น เป็นการ Train แบบกลุ่ม นอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว ยังสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย เพราะการ Train รวมกันทีเดียวจะสามารถประหยัดได้ทั้งค่าไฟ และค่าใช้จ่ายในการ Train ที่บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้ในการ Train แต่ละครั้งด้วยหรือแม้กระทั่งประหยัดค่าจ้างวิทยากรไปได้อีกด้วย


3. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

ในการ Train แบบเป็นกลุ่มนั้น ก็จะมีผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ ตำแหน่ง องค์กร หรือแม้กระทั่งต่างพื้นที่กัน จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความเห็นหรือคำถามที่แตกต่างกันไปด้วย จากระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร ทำให้ผู้เข้าร่วม Group Training ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล นั้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับผู้ที่เข้าร่วม Train ด้วยกันได้เป็นอย่างดี


4. บรรยากาศไม่น่าเบื่อหน่าย

การเข้าร่วม Trian ของ Group Training สำหรับโปรแกรมบริหารงานบุคคล นั้น จะมีบรรยากาศที่ไม่น่าเบื่อแน่นอน เพราะผู้เข้าร่วมแต่ละคน มาจากต่างองค์กร ต่างอายุ จึงมีหลากหลายนิสัยรวมกันอยู่ อีกทั้งยังมีวิทยากรมืออาชีพ ที่มีความชำนาญและ Service Mind ในการ Train แต่ละรอบ ทำให้บรรยากาศใน Group Training นั้น มีความสนุกสนานและมีบรรยากาศที่ไม่น่าเบื่ออีกด้วย


สรุป Group Training กับโปรแกรมบริหารงานบุคคล

ก่อนการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องมีการ Train เพื่อให้ใช้งานโปรแกรมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ก็เป็นหนึ่งโปรแกรมที่ต้อง Train ก่อนการใช้งาน เพื่อใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้มองเห็นประโยชน์ของโปรแกรมที่แท้จริง ว่าโปรแกรมนั้นดีอย่างไร เหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ ตอบโจทย์กับองค์กรแค่ไหน ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่มีบริการ Group Training โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น ผู้ใช้งานจึงสามารถเรียนรู้โปรแกรมได้อย่างประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุน ทำให้ HR สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ให้กับองค์กรอย่างแท้จริง และสบายใจกับการบริการอย่างมากที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้