PageView Facebook
date_range 07/11/2023 visibility 2463 views
bookmark HR Knowledge
เทคนิคการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดี ที่ HR ไม่ควรพลาด - blog image preview
Blog >เทคนิคการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดี ที่ HR ไม่ควรพลาด

การเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดีทำให้ดึงดูดผู้สมัครที่ดีและเหมาะกับตำแหน่ง บทความนี้เรามีเทคนิคการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดี ที่ HR ไม่ควรพลาดมาฝาก จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


การสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการสำคัญในการจ้างงานที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ใช้เพื่อเป็นการประเมินความเหมาะสมและความพร้อมของผู้สมัครต่อตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครหรือตำแหน่งที่กำลังว่างอยู่

การสัมภาษณ์งานมีวัตถุประสงค์หลายประการที่มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรและเพื่อให้องค์กรได้รับบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร ซึ่งการสัมภาษณ์งานช่วยให้องค์กรได้คัดเลือกผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับงานที่เปิดรับสมัครงาน


ทำไมการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดีจึงสำคัญ?HR ผู้สัมภาษณ์งานเรียกได้ว่าเป็นด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดต่อตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร การสัมภาษณ์งานจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรหรือบริษัทได้ทำความรู้จักกับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกันในอนาคต หลายองค์กรหรือหลายบริษัทได้คนเก่งมาร่วมงานจากการที่ HR สร้างความประทับใจแรก (First Impression) ให้แก่ผู้สมัคร แต่ก็มีอีกหลาย ๆ บริษัทที่พลาดการได้คนเก่งมาร่วมงานเพราะ HR ไม่สร้างความประทับใจ

 

แม้ว่า HR จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร หรือเป็นผู้ตัดสินใจในการจ้างงาน แต่ในขณะเดียวกันผู้สมัครเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ ภาพลักษณ์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจแรกให้แก่ผู้สมัครอีกด้วย ดังนั้น การเป็น HR สัมภาษณ์งานที่ดีจึงมีความสำคัญสำหรับบริษัทและองค์กร เพราะบทบาทของ HR ครอบคลุมกระบวนการสรรหาและการเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ


เทคนิคการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดีเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน

ไม่เพียงแต่ผู้สมัครเท่านั้นที่จะต้องเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน ตัวของผู้สัมภาษณ์เองก็ควรที่จะเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานเช่นเดียวกัน เพราะการเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดีต้องอาศัยการเตรียมตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร การเตรียมคำถาม-คำตอบสำหรับการสัมภาษณ์งาน การแต่งกายในวันสัมภาษณ์งาน

 

ศึกษาผู้สมัคร

เมื่อกระบวนการเปิดรับสมัครงานในแต่ละครั้ง HR ล้วนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครมากมายในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ทั้งเรซูเม่ (Resume) จดหมายสมัครงาน ใบรับรอง และอื่น ๆ ก่อนเริ่มสัมภาษณ์งานเพราะเอกสารเหล่านี้สามารถช่วยประกอบการตัดสินใจได้ว่าผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากน้อยเพียงใด

 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์งาน

เชื่อว่าช่วงเริ่มต้นของการสัมภาษณ์งานผู้สมัครหรือผู้ถูกสัมภาษณ์หลาย ๆ ท่านมักรู้สึกกังวลหรือประหม่า ดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์งานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้สมัครรู้สึกสบายใจ มีความพึงพอใจในกระบวนการสัมภาษณ์ และไม่ตึงเครียดจนเกินไป การพูดคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์จึงถือว่าเป็นเทคนิคที่ดี ที่จะช่วยลดความกังวลให้กับผู้สมัครได้เป็นอย่างดี

 

กลั่นกรองคำถามในการสัมภาษณ์งานอย่างชาญฉลาด

การสัมภาษณ์งานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การถาม-ตอบเท่านั้น แต่การสัมภาษณ์งานที่ดีควรมีลำดับขั้นตอนและกลั่นกรองคามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์งานอย่างชาญฉลาด เพราะการเลือกคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งานนอกจากจะเป็นการสอบถามข้อมูล ทักษะ ความสามารถ และการทำงานต่าง ๆ โดยตรงแล้ว การเลือกคำถามในเชิงจิตวิทยายังช่วยวิเคราะห์ทัศนติและลักษณะนิสัยของผู้สมัครได้อีกด้วย

 

เป็นผู้ฟังที่ดี

การเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดี ควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย เพราะถือได้ว่าเป็นโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์งานรู้จักผู้สมัคร เข้าใจทักษะ และประสบการณ์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี HR ผู้สัมภาษณ์งานควรที่จะตั้งใจที่จะฟังให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ผ่านบทสนทนา อีกทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดียังแสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติผู้สมัครงานในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์


เปิดโอกาสให้ผู้สมัครถามคำถาม

ในการสัมภาษณ์งาน HR ควรที่จะอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ผู้สมัครหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ถามคำถามในระหว่างหรือหลังการสัมภาษณ์นั้น เพราะผู้สมัครมักมีข้อสงสัยหรือคำถามในตำแหน่งงานหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์กรของคุณ ดังนั้นการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครถามคำถาม และตัว HR ผู้สัมภาษณ์งานก็ควรที่จะเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามเหล่านั้นและให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครอย่างเหมาะสม


สรุปเทคนิคการเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดี


การเป็น HR ผู้สัมภาษณ์งานที่ดีช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่เหมาะสม นอกจากนี้การสัมภาษณ์งานเป็นอีกทางหนึ่งในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม และยังเป็นการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง การสัมภาษณ์เป็นโอกาสที่องค์กรและผู้สมัครมีในการรู้จักกัน ดังนั้นการที่ HR เป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ดีก็จะส่งผลดีต่อการคัดเลือกบุคลากร

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้