PageView Facebook
date_range 10/03/2023 visibility 9978 views
bookmark Feature
วิธีคิดเบี้ยขยันง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมคิดเงินเดือน - blog image preview
Blog >วิธีคิดเบี้ยขยันง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมคิดเงินเดือน

การตรวจสอบเบี้ยขยันของพนักงานแต่ละคน เป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับ HR โปรแกรมคิดเงินเดือน จะช่วยให้การคิดเบี้ยขยันกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ได้อย่างไร ดูกันที่บทความนี้


เบี้ยขยันในแต่ละองค์กร

        ในทุก ๆ องค์กรจำเป็นต้องมีเบี้ยขยัน เพราะเบี้ยขยันสามารถเป็นสิ่งจูงใจให้กับพนักงานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน หรือเป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่มีความขยันอย่างโดดเด่น และในแต่ละองค์กรก็จะมีประเภทของการให้เบี้ยขยันที่แตกต่างกันไป เช่น

 • เบี้ยขยันรายเดือน คือ ในทุก ๆ เดือน มีการจ่ายเบี้ยขยันกับพนักงานที่ผ่านเงื่อนไข
 • เบี้ยขยันรายไตรมาส คือ ในทุก ๆ ไตรมาส มีการจ่ายเบี้ยขยันกับพนักงานที่ผ่านเงื่อนไข
 • เบี้ยขยันรายปี คือ ใน 1 ปีมีการจ่ายเบี้ยขยันกับพนักงานที่ผ่านเงื่อนไข 1 ครั้ง
 • เบี้ยขยันแบบขั้นบันได คือ การจ่ายเบี้ยขยันกับพนักงานที่ผ่านเงื่อนไข โดยค่าเบี้ยขยันจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได  

    ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร และส่วนใหญ่จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้


หลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนใขเบี้ยขยัน

 1. องค์กรจะกำหนดเงินมาก้อนหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับการจ่ายเบี้ยขยัน เป็นวงเงินที่ไม่ใช่เงินเดือน ค่าแรง ค่าเวร หรือค่าวิชาชีพต่าง ๆ
 2. มีการกำหนดผลงานหรือการปฎิบัติงานของพนักงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือเป็นตัวเลข เช่น จำนวณผลงาน จำนวณเวลาทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นค่าผลงานใดนั้นก็แล้วแต่ประเภทงานของทีมนั้น ๆ โดยต้องมีเกณฑ์มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
 3. นำค่าผลงานมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเบี้ยขยันให้เป็นสัดส่วน โดยวงเงินรวมต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้จากข้อที่ 1 นั่นเอง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกองค์กรจะมีหลักเกณฑ์ตามนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคลของแต่ละองค์กรด้วย

 

ตัวอย่างเงื่อนไขเบี้ยขยันในบางองค์กรที่มีความแตกต่างกัน

 • บริษัท A จ่ายเบี้ยขยันเป็นไตรมาส ไตรมาสละ 600 บาท สำหรับพนักงานที่ไม่มีการขาด ลา หรือมาสายเลยตลอดไตรมาสนั้น
 • บริษัท B ให้เบี้ยขยันแบบขั้นบันได สำหรับพนักงานที่ไม่มีการขาด ลา หรือมาสายเลย โดยเดือนแรก ได้ 400 บาท เดือนที่ 2 ได้ 500 บาท เดือนที่ 3 เป็นต้นไปได้ 600 บาท
 • บริษัท C ให้เบี้ยขยันรายปี สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาดเลย และ ไม่มาสายเลยตลอด 1 ปี รับเบี้ยขยันเท่ากับเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนไปเลยปีละ 1 ครั้ง

     

จากตัวอย่างเบี้ยขยันต่าง ๆ แล้ว พบว่ายิ่งเงื่อนไขมากเท่าไร ขั้นตอนการทำงานและเวลาในการทำงานของ HR ก็มากขึ้นเท่านั้น และองค์กรที่มีพนักงานจำนวณมาก แน่นอนว่าเงื่อนไขของเบี้ยขยันก็มีเพิ่มมากขึ้นอีกหรือบางองค์กรอาจแยกเบี้ยขยันของแต่ละแผนกเข้าไปอีก ซึ่งการใช้โปรแกรมคิดเงินเดือนในการคำนวณเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนใขต่าง ๆ อย่างละเอียดจะช่วยให้การคำนวณเบี้ยขยันกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับ HR ไปเลยก็ว่าได้ โดยการคำนวณเบี้ยขยันอย่างง่าย ๆ นั้นมีวิธีการดังนี้


วิธีการคำนวณเบี้ยขยัน ด้วยโปรแกรมคิดเงินเดือน1. การตั้งค่าเงื่อนไขเบี้ยขยันรายเดือน รายไตรมาส รายปีขั้นบันได

ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยขยันรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือขั้นบันไดก็สามารถตั้งค่าตามเงื่อนไขขององค์กรได้เลย โดยสามารถตั้งค่ารูปแบบการคำนวณ และเงื่อนไขรายรับได้หลากหลาย ตั้งค่าให้นำไปคำนวณรวมกับภาษี ประกันสังคม กองทุน หรืองวดพิเศษอื่น ๆ ได้อีก ตั้งค่าการปัดเศษ สามารถเลือกนำไปใช้กับแผนกงาน หรือ พนักงานแต่ละบุคคลได้เลย2. ตรวจสอบรายรับเบี้ยขยันให้กับพนักงาน

โปรแกรมคิดเงินเดือนนั้น สามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างให้แบบอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลการขาด ลา มาสายของพนักงานอย่างละเอียด ทำให้สามารถคำนวณเบี้ยขยันรายเดือน รายไตรมาส รายปีหรือแบบขั้นบันได ตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าไว้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อถึงเวลาคิดเงินเดือน HR เพียงเข้าไปตรวจสอบเบี้ยของพนักงานแต่ละคนผ่าน Web Browser ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หากไม่มีอะไรผิดปกติ ก็สามารถกดคิดเงินเดือนในคลิกเดียวได้เลยสรุปโปรแกรมคิดเงินเดือนสำคัญอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยขยัน

      จากการการตั้งเงื่อนไขของการให้เบี้ยขยันในแต่ละองค์กรนั้น ทำให้การคิดเบี้ยขยันดูเป็นเรื่องยุ่งยากไปในทันที หากมีโปรแกรมคิดเงินเดือน ดังเช่น โปรแกรมคิดเงินเดือน HumanSoft แล้ว จะสามารถเปลี่ยนเรื่องยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย โดยคิดเบี้ยขยันในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังเช่น

 • ตั้งเงื่อนไขการให้เบี้ยขยันได้หลากหลาย
 • คิดเบี้ยขยันให้แบบอัตโนมัติ
 • HR ตรวจสอบและแก้ไขเบี้ยขยันได้แบบ Real Time
 • พนักงานตรวจสอบเบี้ยขยันได้ด้วยตนเอง ผ่าน App
 • ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการคิดเบี้ยขยัน

      ดังนั้น โปรแกรมคิดเงินเดือนจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างมาก ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับ HR รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบภาพรวมให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้