PageView Facebook
date_range 02/06/2022 visibility 757 views
bookmark HR Knowledge
3 วิธีการที่ช่วยให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จทางธุรกิจ - blog image preview
Blog >3 วิธีการที่ช่วยให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จทางธุรกิจ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะทำให้คนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและยังมีอีกหลายวิธีของกลยุทธ์ HRM ที่ทำให้องค์กรก้าวหน้าได้


HRM หนึ่งในวิธีการที่ช่วยให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จ

สถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น ทำให้การใช้ชีวิตและธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก ผู้คนจึงเป็นตัวกลางสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ HRM ต่าง ๆ ก็มีส่วนช่วยให้การบริหารบุคคลในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ธุรกิจองค์กรต้องปรับตัวอย่างมาก รวมถึงกลยุทธ์ทาง HRM ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเพื่อให้ได้ผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ


รวม 3 วิธีการที่ทำให้คนเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จทางธุรกิจ

การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือคนหรือบุคลากรที่อยู่ในองค์กร กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ HRM จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันอาจมีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยหลายอย่างที่ทำให้กลยุทธ์การบริหารบุคคล HRM ทำงานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นระบบอัจฉริยะหรือ โปรแกรมที่ออกแบบมาให้ทำงานด้าน HR โดยเฉพาะการนำโปรแกรม HR มาใช้กับกลยุทธ์ HRM ในการบริหารองค์กรถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว และมีวิธีไหนบ้างที่ช่วยให้คนเป็นศูนย์กลางความสำเร็จทางธุรกิจ


1. วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม

การให้ความสำคัญกับคนหรือบุคลากรในองค์กรเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การมีส่วนร่วมหรือ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ก็ล้วนมาจากคนทั้งนั้น การนำหลักกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลอย่าง HRM มาปรับใช้ให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน ก็จะทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ HRM จะทำให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพในตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้2. การใช้กลยุทธ์ HRM ช่วยเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับคนในองค์กร

เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้หลายองค์กรไม่สามารถพบปะพูดคุยกันตัวต่อตัวได้ มีการแยกย้ายกันไปทำงานในที่ต่างๆ ทำให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างมาก รวมถึงการเข้ามาของ Digital Transformation ทำให้การบริหารงานบุคคลด้าน HRM ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ฝ่าย HR จึงต้องมีระบบการจัดการที่ดี การนำโปรแกรม HR เข้ามาช่วยในด้าน HRM จะทำให้เกิดการบริหารงานบุคคลที่ง่ายขึ้น เพราะบุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารและรับข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรได้โดยตรงผ่านศูนย์กลางเดียว ไม่ว่าจะเป็นการคุยงาน การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ในองค์กร ก็สามารถทำได้ในโปรแกรม HR เลย ทำให้คนในองค์กรมีการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้น เข้าใจตรงกันมากขึ้น เมื่อมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเกิดการพัฒนา ก้าวหน้าต่อไปได้นั่นเอง


3. การใช้เครื่องมือในด้าน HRM ผลักดันทักษะคนในองค์กร

เมื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันบุคลากรให้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจแล้ว การค้นหาทักษะศักยภาพของคนในองค์กรเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้ว เพราะถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ HRM ที่ใช้บริหารจัดการบุคคล แต่การใช้วิธีการแบบเดิม ๆ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาศักยภาพในตัวบุคคลนั้นได้ การใช้โปรแกรมอัจฉริยะอย่างโปรแกรม HR จะช่วยค้นหาบุคคลที่มีทักษะได้ตรงตามที่ต้องการ แม่นยำ เห็นผลมากขึ้น เพราะมีการเก็บข้อมูล สถิติเอาไว้อย่างละเอียด ถูกต้องและชัดเจน ทำให้ฝ่าย HR สามารถนำข้อมูลในส่วนนั้นมาใช้ประกอบการตัดสินใจที่สำคัญได้ ทำให้องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพและทำผลงานออกมาได้ตรงตามที่องค์กรต้องการ


สรุปเกี่ยวกับวิธีการที่ทำให้คนเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จทางธุรกิจ

สรุปแล้วการที่จะทำให้คน หรือบุคลากรในองค์กรเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จทางธุรกิจนั้น ไม่ได้มีวิธีใดที่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปนัก และการใช้เทคโนโลยีอย่างการนำระบบหรือโปรแกรม HR มาใช้ในการบริหารงานด้าน HRM ก็เป็นเรื่องที่ช่วยได้เยอะเช่นกัน การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้มาจากแค่บุคลากรในองค์กรอย่างเดียว ยังรวมถึงเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน HRM การให้ความร่วมมือกับคนในองค์กร การสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของตัวงาน วัฒนธรรมในองค์กร และวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต พัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้