PageView Facebook
date_range 05/08/2022 visibility 942 views
bookmark HR Trend
โปรแกรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ ปลอดภัยมากขึ้นไหม - blog image preview
Blog >โปรแกรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ ปลอดภัยมากขึ้นไหม

สิ่งสำคัญที่สุดขององค์กรยุคใหม่นี้ คือ ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคลในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น จะมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่


ระบบความปลอดภัยในโปรแกรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ มีอะไรบ้าง

ในองค์กรยุคปัจจุบันนั้นมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรมบริหารงานบุคคล และการกำหนดวิธีการปกป้องข้อมูลก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ซึ่งระบบความปลอดภัยในโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ

• ระบบ PIN Code

• ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์

โดยทั้ง 2 ระบบนั้นมีรายละเอียดความปลอดภัยดังนี้


ระบบ PIN Code

PIN Code คือ ชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำหนดขึ้นเป็นรหัสลับเฉพาะส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบงานหรือการให้บริการในระบบต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดหรือรูปแบบของหน่วยงานผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้น โดยการใช้ PIN Code ในโปรแกรมบริหารงานบุคคลนั้น มีข้อดีและข้อเสียอยู่มากมาย ดังเช่น


1. เข้าถึงระบบได้รวดเร็วขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เลือกใช้ระบบ PIN Code นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทราบว่า ระบบ PIN Code เป็นระบบที่มีผู้คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากกว่าวิธีอื่น ทั้งในเรื่องของการเข้าใช้งานและการจดจำตัวเลขรหัสผ่าน เพราะใช้การตั้งรหัส PIN Code จำนวนเพียง 4 และ 6 หลักเท่านั้น ทำให้มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทีเดียว


2. เมื่อความซับซ้อนน้อย ความปลอดภัยจึงน้อยกว่า

ในหลายปีที่ผ่านมา การตั้งรหัสผ่านเป็นตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นวิธีการเดิมในการปกป้องข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคลของเรานั้น เป็นการตั้งรหัสผ่านแบบยิ่งซับซ้อนยิ่งคาดเดาได้ยากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งยังคงเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ยากกว่าการใช้ระบบ PIN Code ยุคใหม่ ที่มีการตั้งรหัสเป็นตัวเลขเพียง 4 หลักเท่านั้น ระบบ PIN Code ยุคใหม่ จึงไม่เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่เน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าเหตุผลอื่น ๆระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์

ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ นั้นคือระบบที่ช่วยจดจำบุคคลตามลักษณะทางกายภาพเฉพาะของบุคคลนั้น เช่น ลักษณะบนใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ หรือ แม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดว่าคุณเป็นใครได้ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) คือ เทคโนโลยีที่สำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี ทางด้านชีวภาพ และทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ โดยการใช้ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ในโปรแกรมบริหารงานบุคคลนั้น มีข้อดีข้อเสีย ดังเช่น


1. ใช้งานอย่างสะดวกรวดเร็ว

โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์นั้น ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำรหัสผ่าน กดรหัสผ่านหรือถือบัตรผ่านใด ๆ เป็นระบบที่ลดขั้นตอนการใช้งานไปได้ ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก


2. มีความปลอดภัยสูงกว่า

ด้วยระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์นั้น เป็นระบบจดจำลักษณะทางกายภาพเฉพาะของแต่ละคน ที่ยากต่อการปลอมแปลงและการลักลอบนำไปใช้ ทำให้ข้อมูลของโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์นั้น มีความปลอดภัยที่สูงกว่าระบบอื่น ๆ อีกทั้งยังป้องกันการสูญหายของบัตรหรือรหัสผ่านได้อีกด้วย


3. มีข้อจำกัดมากกว่า

เนื่องจากการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ เป็นระบบที่ต้องใช้การผสมผสานเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงอุปกรณ์การใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลด้วย ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์นั้น จะไม่สามารถใช้งานได้ในบางเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่รองรับหรือขาดเทคโนโลยีบางอย่างไป จึงกลายเป็นข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆสรุปความปลอดภัยของโปรแกรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่

ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบปกป้องข้อมูลของโปรแกรมบริหารงานบุคคลก็มีการพัฒนามาโดยตลอดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ PIN Code ระบบตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ หรือระบบอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายของการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น รองรับได้ทุกองค์กรทุกธุรกิจ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้โปรแกรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ มีทั้งความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและยังมีความสะดวกรวดเร็วของการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้