PageView Facebook
date_range 03/08/2023 visibility 1828 views
bookmark HR Knowledge
Q&A ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - blog image preview
Blog >Q&A ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ความสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


หนึ่งในหลักประกันความมั่นคงยามเกษียณ นั่นคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ที่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวของเหล่ามนุษย์เงินเดือนอย่างมาก และเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำความรู้จักให้ดี โดยเฉพาะ มนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆ เพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น เป็นการออมเงินในระยะยาว เพื่อที่จะได้มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในยามเกษียณและยังเป็น หลักประกันความมั่นคง ที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นด้วย

 

โดยการสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมักจะใช้วิธีการออมเงินเป็นหลักคนที่มีเป้าหมายเก็บเงินสำรองเลี้ยงชีพมักจะเสียส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อลงทุนในหุ้น พันธบัตร สินทรัพย์ หรือเงินฝากธนาคารเพื่อให้เงินนั้นเติบโตเป็นที่รวมๆ กันในอนาคต  ดังนั้น การสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินในอนาคต การออมเงินในช่วงรายได้ที่มีและลงทุนให้เกิดผลตอบแทนที่ดีสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคตได้ หากต้องการสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรวางแผนและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น มีดังนี้ 

 

หากคุณยังไม่ทราบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร


Q : เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกี่ %A : ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้าง ได้สมทบร่วมกันเพื่อให้กับลูกจ้างมีหลักประกันทางการเงินหลังจากเกษียณอายุ  โดยเงินสะสมที่มาจากลูกจ้างตามข้อบังคับของกองทุน จะอยู่ในอัตราต่ำสุด 2% แต่ไม่เกิน 15% ของเงินค่าจ้าง  และเงินสมทบจากนายจ้างก็มีอัตราเท่ากันคือ 2% แต่ไม่เกิน 15 % แต่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าเงินสะสมจ้องลูกจ้าง เช่น หากเราส่งเงินสะสมเข้ากองทุน 10% นายจ้าง ก็จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 10% เช่นกัน


ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ่ายเงินสมทบของแต่ละบริษัทที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและลูกจ้างอีกด้วย ซึ่งบางบริษัทอาจกำหนดอัตราเงินสมทบมากขึ้นตามอายุงาน เช่น อายุงาน 1-5 ปี จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 50% หรืออายุงาน 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสมทบและผลประโยนชน์ 100% เป็นต้นQ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อไรถึงได้คืน?A :  สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างได้สะสมเงินไว้พร้อมกับเงินสมทบของนายจ้างนั้น

จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากงาน ลาออกจากกองทุน โอนย้ายกองทุน การทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต แต่ทั้งหมดนี้ จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีกรณีเดียวคือ การสิ้นสุดสมาชิกเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น และต้องเป็นสมาชิกกองทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปีด้วย


สรุป ทุกข้อสงสัยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


การซื้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์สำหรับเตรียมเงินเพื่อเลี้ยงชีพหลังจากเกษียณ ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความสามารถในการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ข้อดีข้อเสียต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน เพื่อจะได้รับผลประโยชน์ให้สูงที่สุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในวัยเกษียณอายุนั่นเอง

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้