PageView Facebook
date_range 03/08/2022 visibility 1290 views
bookmark HR Trend
รวมสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ - blog image preview
Blog >รวมสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

หากจะทำให้องค์กรมีการพัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น ต้องมีสิ่งสำคัญหรือปัจจัยด้านใดบ้าง เพื่อให้องค์กรและพนักงานมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต


สิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบรู้ลึกรู้จริง


การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่หลายองค์กรควรให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานมากขึ้น หากไม่มีการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย ก็จะทำให้กลายเป็นองค์กรที่ล้าหลัง และไม่เกิดการพัฒนาจนส่งผลเสียต่อธุรกิจได้ แล้วการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่นั้นควรทำอย่างไร หรือเริ่มต้นจากอะไรบ้าง


รวมสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้า


การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้พัฒนาระบบต่างๆ ในองค์กรนั้นเป็นอีกทางที่จะทำให้องค์กรก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่การนำเขามาเฉยๆ อาจจะยังไม่เพียงพอนัก เพราะพนักงานเองก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรม หรือมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แนวทางที่จะทำให้องค์กรมีความทันสมัยนั้น อาจเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมจากตัวพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรนั่นเอง


1. เลือกลงทุนกับสิ่งที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วย

อาจเริ่มจากการถามพนักงานถึงสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความสุขในการทำงาน หรืออะไรที่ทำช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น และเมื่อได้รับแล้วจะทำให้มีการพัฒนาในด้านใดบ้าง ที่ส่งผลกับตัวองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันแบ่งปันแนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยใจที่เปิดกว้าง รับฟัง และต้องแสดงให้พนักงานเห็นว่ามีการรับฟังความคิดเห็นผ่านการดำเนินการต่างๆ และทำออกมาอย่างจริงจัง อาจมีการอัปเดตสถานะเกี่ยวกับความคืบหน้าในการนำความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ให้ทราบด้วย


2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Upskill ให้พนักงานเพื่อใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ)

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในสายอาชีพของพนักงาน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างมาก เพราะทำให้พนักงานได้พัฒนาทักษะเพื่อใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้ เช่น การจัดฝึกอบรมภายใน การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน จะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนที่ดี และยังทำให้พนักงานมีใบรับรองการันตีที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรดูน่าเชื่อถือและดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ แต่ในระยะยาว พนักงานจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และทักษะของพนักงานเหล่านี้อาจช่วยให้คุณเอาชนะคู่แข่งได้ในอนาคตด้วย3. เลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มอบประโยชน์ให้กับพนักงานได้

การพัฒนาองค์กรสมัยใหม่อีกอย่างที่ควรทำคือ การเลือกใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับการทำงานสมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ โปร่งใส และมีการตรวจสอบข้อมูลได้ เช่น การใช้โปรแกรมงานบุคคล โปรแกรมทำเงินเดือน เพื่อให้เป็นองค์กรที่ก้าวทันยุคสมัย รองรับการทำงานแบบใหม่ พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาตามไปด้วย


4. ไม่ตีกรอบหรือกำหนดขอบเขตที่อาจสร้างการแบ่งแยกภายในองค์กรมากเกินไป

ในองค์กรสมัยใหม่นั้นมักไม่มีการจำกัดหรือแบ่งแยกพนักงานอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือความแตกต่างอื่น ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของพนักงานในองค์กร และเน้นการสร้างผลงานและความเป็นมืออาชีพในการทำงานมากกว่า การมองข้ามเชื้อชาติ ภาษา และเพศนั้นจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้พนักงานในองค์กรได้มีแนวคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. เพิ่มความยืดหยุ่น ในการทำงานที่มากขึ้น

ความยืดหยุ่นในการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ถือเป็นการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ได้ เนื่องจากวัฒนธรรมการทำงานในปัจจุบัน สามารถทำงานจากระยะไกลได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ อย่างการ Work from Home ที่ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเลย และยังทำให้พนักงานได้มีเวลา และสามารถจัดการบริหารเวลาที่ยืดหยุ่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานมีสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานได้ดีขึ้นด้วย


สรุปสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคง


ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแนวทางที่แต่ละองค์กรสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานและองค์กรก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงาน การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ในด้านต่างๆ อย่างโปรแกรมการจัดการบุคลากร โปรแกรมทำเงินเดือน เพื่อให้ทุกอย่างมีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถือเป็นจุดสำคัญที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ เพราะพนักงานไม่ต้องคอยกังวลกับสิ่งเหล่านี้ และสามารถโฟกัสกับการทำงานได้อย่างเต็มที่

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้