PageView Facebook
date_range 13/06/2024 visibility 271 views
bookmark HR Knowledge
พัฒนาองค์กรยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยแนวคิด DEI - blog image preview
Blog >พัฒนาองค์กรยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยแนวคิด DEI

สูตรลับพัฒนาองค์กรยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยแนวคิด DEI ที่จะทำให้องค์กรเข้าใจความแตกต่าง แนวคิดดี ๆ ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ทำความรู้จักกับ "DEI"


DEI ย่อมาจาก Diversity, Equity, and Inclusion หมายถึง ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวมกันเป็นหนึ่ง นับว่าเป็นแนวคิดที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังมีจุดหมายเพื่อที่จะทำให้พนักงานทุกคนที่มีความแตกต่างกัน ได้รู้สึกถึงการได้รับการต้อนรับ และได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกใด ๆ


องค์ประกอบของ DEI


DEI ย่อมาจาก Diversity, Equity, and Inclusion ทั้ง 3 คำ มีความหมายและสื่อถึงเรื่องอะไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลย


 

1. D-Diversity (ความหลากหลาย)

ความหลากหลายนี้สื่อถึงความหลากหลายและความแตกต่างจากกลุ่มคนภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างทางเชื้อชาติ, เพศ, การศึกษา, ศาสนา หรือประสบการณ์ เป็นต้น เนื่องจากทุกคนย่อมมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน การยอมรับความแตกต่างเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนไม่ควรมองข้าม และควรสนับสนุนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

 

2. E-Equity (ความเท่าเทียม)

ในปัจจุบันความเท่าเทียมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้จักการให้เกียรติกัน พนักงานทุกคนควรได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยองค์กรต้องปฏิบัติกับพนักงานอย่างยุติธรรม ให้พนักงานทุกคนมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตนเอง สิ่งนี้จะทำให้พนักงานมี Passion ในการทำงาน และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

3. I-Inclusion (การรวมกันเป็นหนึ่ง)

การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องการให้พนักงานทุกคนรู้สึกกลมเกลียวกัน ไม่รู้สึกแตกต่างและแปลกแยก เนื่องจากการทำงานมักต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมงานจึงจะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ได้

 

ประโยชน์ของ DEI มีอะไรบ้าง?


DEI เป็นแนวคิดสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลากหลายด้าน โดยจะมีประโยชน์ต่อองค์กรในด้านใดบ้าง ไปดูกันเลย

 


1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พนักงานที่มีความหลากหลาย แน่นอนว่าความคิด มุมมองก็จะมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปด้วย ส่งผลให้การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น

 

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

องค์กรที่มีแนวคิด DEI ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย เข้าใจ และยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มุมมองของบุคคลภายนอกมองว่าองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ผู้สมัครงานมั่นใจและอยากที่จะร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย

 

3. สร้างความผูกพันในองค์กร

พนักงานที่รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร พนักงานก็จะรู้สึกสบายใจในการทำงาน และทุ่มเทในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ การสร้างความผูกพันในองค์กรจะช่วยลดอันตราการลาออกของพนักงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

4. รักษาบุคคลากรที่มีความสามารถ

องค์กรที่ยอมรับความหลากหลาย จะช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพรุ่นก่อน ๆ ให้อยู่ทำงานร่วมกับองค์กรต่อไปได้ เนื่องจากการจะรักษาบุคลากรไว้ สิ่งสำคัญคือ การที่องค์กรเข้าใจ ให้ความสำคัญ และมองเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

5. ลดความอคติภายในองค์กร

การให้เกียรติกันย่อมช่วยสร้างพื้นที่สบายใจให้กับพนักงานทุกคนได้ หากองค์กรมีการสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมกันภายในองค์กร สิ่งนี้จะทำให้พนักงานลดความอคติในตัวตนของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ เมื่อพนักงานไม่มีความอคติต่อกัน การทำงานก็จะราบรื่นและดำเนินต่อไปได้

 

สรุป พัฒนาองค์กรยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยแนวคิด DEI

 

โดยสรุปแล้ว แนวคิด DEI ล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดคติในองค์กร, รักษาฐานพนักงานเดิม เป็นต้น

ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ภายในองค์กร เนื่องจากการยอมรับความหลากหลายในตัวตนของแต่ละบุคคล นับเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม หากองค์กรสามารถยอมรับความหลากหลายของพนักงานได้ พนักงานก็จะมี Passion ในการทำงานและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้