PageView Facebook
date_range 11/03/2024 visibility 734 views
bookmark HR Knowledge
Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ เรื่องสำคัญที่ HR ต้องรู้ - blog image preview
Blog >Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ เรื่องสำคัญที่ HR ต้องรู้

HR หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ จะต้องมีการคำนวณเงินเดือนและมีข้อควรระวังอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นกะบ้างนั้น ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ


Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ คือ การเข้างานแบบเป็นรอบเวลา เพื่อสลับกันดูแล รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลื่นไหล ซึ่งกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว่ว่า ลูกจ้างจะทำงานต่อวันได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงโดยไม่รวมเวลาพัก การทำงานเป็นกะจึงกำหนดเวลา/รอบ/คน ไม่เกิน 8-9 ชั่วโมง หมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ

 

การทำงานเป็นกะ จะมีการจัดชั่วโมงการทำงานที่แตกต่างจากการทำงานปกติ โดยช่วงเวลาทำงานหรือการเข้ากะ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 05.00 น. แต่ละองค์กกรจะจัดโครงสร้างกะงานได้หลากหลายวิธี บางองค์กรจะใช้การเปลี่ยนแปลง 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ครั้ง หรือ เปลี่ยนแปลง 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ครั้ง/วัน


การทำงานเป็นกะที่ HR ต้องให้ความสำคัญ


การทำงานเป็นกะของพนักงาน เป็นหนึ่งในงานที่ HR ต้องคอยมองหาวิธีการแก้ไข เลือกวิธีให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงาน เพื่อให้การทำงานราบรื่นและต่อเนื่อง ดังนั้น HR ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นกะของพนักงาน ดังนี้สวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน

การทำงานเป็นกะย่อมส่งผลต่อเวลาการใช้ชีวิตของพนักงาน ดังนั้นสวัสดิการเรื่องของวันลาหยุดจึงไม่สามารถใช้สวัสดิการวันหยุดหรือวันลาในรูปแบบเดียวกันได้ อีกทั้งการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนเวลาการทำงานก็อาจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานได้มากกว่าช่วงเวลาปกติ HR จึงต้องมอบสวัสดิการให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การทำงานเป็นกะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน

การกำหนดช่วงเวลาการทำงานเป็นกะนั้นนอกจากจะต้องคำนึงถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วยังต้องนำเอาความเหมาะสมที่ร่างกายของพนักงานจะสามารถปรับได้มาคำนวณร่วมด้วย โดยการแบ่งช่วงเวลาการทำงานเป็นกะที่ดีนั้นจะต้องมีการกำหนดช่วงเวลาอย่างเหมาะสม ทั้งยังไม่หมุนเวียนรอบเร็วเกินไปเพื่อให้ร่างกายของพนักงานปรับตัวได้และองค์กรก็สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การคำนวณเงินเดือนสำหรับการทำงานเป็นกะ

เมื่อพนักงานทำงานเป็นกะช่วงกลางคืนหรือช่วงวันหยุด ทำให้การคำนวณเงินเดือนต้องมีการปรับรูปแบบตามไปด้วย HR ต้องมีการวางแผนโดยการให้ผลตอบแทนที่มากกว่าหรือช่วงเวลาที่สั้นลง เป็นต้น ดังนั้น HR ต้องทำความเข้าใจและปรับรูปแบบการคำนวณเงินเดือนให้เหมาะสมกับการทำงานของพนักงานแต่ละคน

 

Tips! อ่านบทความเพิ่มเติม >> Q&A คิดค่ากะอย่างไร? เมื่อพนักงานต้องเปลี่ยนกะอยู่บ่อยๆ

 

ข้อควรระวังสำหรับการทำงานเป็นกะ


แม้ว่าการทำงานเป็นกะ จะมีข้อดีที่พนักงานสามารถเลือกกะการทำงานได้  แต่หากพนักงานที่ทำงานกะกลางคืนเป็นประจำ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เนื่องจากการทำงานกะกลางคืนเป็นการทำงานที่ไม่ตรงกับนาฬิกาชีวิตเพื่อให้การทำงานยังคงมีประสิทธิภาพ โดยข้อควรระวังของการทำงานเป็นกะ มีดังนี้


 

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยควรนอนหลับให้ครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ในระดับที่ทำให้รู้สึกอิ่มอย่างพอดี และเน้นรับประทานมื้อเช้า
  • ควรออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไป เพราะจะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าในช่วงเวลางานได้
  • การเปลี่ยนกะ ควรเปลี่ยนไปข้างหน้าเสมอ อย่าเปลี่ยนย้อนหลังหรือกลับไปกลับมา เพราะจะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกอดนอนมากขึ้น

สรุป Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ เรื่องสำคัญที่ HR ต้องรู้

 

Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ คือ การเข้างานแบบเป็นรอบเวลา เพื่อสลับกันดูแล รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด สิ่งสำคัญคือ HR ต้องใช้รูปแบบการคำนวณเงินเดือนให้พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยโปรแกรมคำนวณเงินเดือน HumanSoft ตอบโจทย์การจัดกะการทำงานได้อย่างง่ายดาย  สามารถรองรับกะการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุม สามารถช่วยงาน HR และตอบโจทย์การทำงานของฝ่ายบุคคลได้อย่างมากเลยทีเดียว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้