PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

การนำเข้าข้อมูลพนักงาน

  การนำเข้าข้อมูลพนักงาน ใช้ในการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มพนักงานเข้าสู่ระบบ HumanSoft หรือนำเข้าเพื่ออัพเดทข้อมูลพนักงานเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบ


การนำเข้าข้อมูลพนักงาน

ไปที่เมนูข้อมูลองค์กร เลือกเมนู“ข้อมูลพนักงาน” เลือก “นำเข้าข้อมูลพนักงาน” หลังจากนั้นกด “เทมเพลทเปล่า” เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลทที่ใช้นำเข้าข้อมูล จะได้รับเป็นไฟล์ .xlsx (Excel)


กรอกข้อมูลพนักงานลงในไฟล์ Excel.

ข้อควรรู้ และควรระวัง ในการกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel. ที่ใช้นำเข้าข้อมูลพนักงาน

1. ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกใน Template นำเข้าข้อมูลพนักงาน จะประกอบไปด้วยข้อมูลแถบสีแดงดังนี้ ลำดับ, รหัสพนักงาน, เลขประจำตัวประชาชน, ประเภทพนักงาน, คำนำหน้า, ชื่อจริง, นามสกุล, แผนก และตำแหน่ง

2. แถบข้อมูลสีเทาทั้งคอลัมน์ คือข้อมูลที่ห้าม ลบ-แก้ไข เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการเขียนสูตรคำสั่งการดึงข้อมูล และแปลงข้อมูล ได้แก่  birth_dt (วันเกิด), effective_dt (วันที่เริ่มงาน) และ begin_dt (วันที่บรรจุ)