PageView Facebook

คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ

Payroll Automation

โปรแกรม HR ที่จัดสรรโครงสร้างองค์กร ได้ง่าย ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร

ไม่ว่าองค์กรคุณจะซับซ้อนแค่ไหน HumanSoft ให้คุณจัดการได้ง่ายๆ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลของพนักงาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

โปรแกรม HR HumanSoft ภาพรวม คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ- Payroll Automation

Calculation

การคำนวณ

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลหรือข้อมูลตัวเลข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ต้องการมักนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น การใช้สูตรคำนวณหรือการใช้เครื่องมือคำนวณ เพื่อสร้างผลลัพธ์หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหา การคำนวณมีความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายเงินเดือนของพนักงานเป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

โปรแกรม HR HumanSoft การคำนวณ - Calculation
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้