บันทึกรายรับ-รายจ่าย

รายการรายรับรายจ่ายที่ใช้สำหรับการเพิ่ม รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็น Incomeและ Expense ของพนักงานทั้งองค์กรโดย

  • รายรับ คือ จำนวนเงินนำไปรวมกับเงินเดือน
  • รายจ่าย คือ จำนวนเงินนำไปหักกับเงินเดือน
โปรแกรม HR HumanSoft บันทึกรายรับ-รายจ่าย - Income and expense record

บันทึกเบิกล่วงหน้า

กระบวนการที่พนักงานขอเบิกส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเงินเดือนของตนก่อนวันที่เงินเดือนจริงจะถูกจ่ายตามปกติตามกำหนด การเบิกเงินเดือนล่วงหน้ามักเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเนื่องจากสามารถช่วยให้พนักงานมีเงินใช้ได้ก่อนวันที่ได้รับเงินเดือนจริงๆ และอาจช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือความจำเป็นที่เร่งด่วนที่ต้องการเงิน ในบางกรณีอาจมีข้อได้เปรียบสำหรับพนักงานในบางสถานการณ์ แต่ก็ควรพิจารณาคำนึงถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการใดๆ

โปรแกรม HR HumanSoft บันทึกเบิกล่วงหน้า - Record advance withdrawal

นำส่งข้อมูลเงินเดือน

การส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานไปยังสถานะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทหรือองค์กร โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการนี้จะมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเงินเดือนถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย, การบัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, และการวิเคราะห์ภาพรวมของการจ่ายเงินเดือนในองค์กร

โปรแกรม HR HumanSoft นำส่งข้อมูลเงินเดือน Submit payroll data
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้