ขอลางาน

พนักงานสามารถยื่นขอเอกสารลางานได้ด้วยตัวเองผ่านทาง Mobile Application และ Web Browser
HR สามารถตั้งค่าจำนวนวันในการลาล่วงหน้า และลาย้อนหลังของเอกสารลางานแต่ละฉบับได้

โปรแกรม HR HumanSoft ยื่นขอเอกสารลางานได้ด้วยตนเอง - Request for leave

ขอโอที

เอกสารโอที HR สามารถตั้งค่าการให้เงินในการทำโอที และกำหนดชั่วเวลาในการให้โอทีได้ ระบบ HumanSoft มีการ์ดโอทีให้อยู่ 8 การ์ด สามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมขององค์กร สำหรับพนักงาน สามารถยื่นขอเอกสารที่ทำโอทีได้ผ่านทาง Mobile Application และ Web Browser

ขอเพิ่มเวลา

เมื่อพนักงานลืมลงเวลาการทำงาน หรือทำงานนนอกสถานที่ สามารถเพิ่มเวลาเข้ามาในระบบได้ผ่านทาง Mobile Application และ Web Browser แต่เวลาจะไม่เข้าระบบจนกว่าเอกสารจะถูกอนุมัติจากหัวหน้างาน หรือ HR และ HR สามารถขอเอกสารแทนพนักงานได้

โปรแกรม HR HumanSoft ยื่นขอเอกสารที่ทำโอที ขอเพิ่มเวลาการทำงาน - OT and Add Time
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้