ปฏิทินการทำงาน

กำหนดการที่ระบุเวลาทำงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในองค์กรหรือธุรกิจ ซึ่งมักใช้เพื่อวางแผนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามกำหนดการทำงาน, ลดความสับสนและช่วยในการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม HR HumanSoft ปฏิทินการทำงาน กำหนดการที่ระบุเวลาทำงานและกิจกรรมต่างๆ - Work calender

จัดการโควต้าการลา

การจัดการวันหยุดพิเศษหรือ "Holiday Management" คือกระบวนการหรือกิจกรรมที่องค์กรหรือธุรกิจดำเนินการเพื่อจัดการและบริหารจัดการกับวันหยุดพิเศษที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป, วันหยุดพิเศษคือวันที่ไม่ทำงานปกติ, ซึ่งมักจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา, วัฒนธรรม, หรือเทศกาลที่มีความสำคัญในสังคม

โปรแกรม HR HumanSoft การจัดโควต้าการลา การจัดการวันหยุดพิเศษ - Manage leave quotas
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้