โครงสร้างองค์กร

Organization

โปรแกรม HR ที่จัดสรรโครงสร้างองค์กร
ได้ง่าย ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้กับองค์กร

ไม่ว่าองค์กรคุณจะซับซ้อนแค่ไหน HumanSoft ให้คุณจัดการได้ง่ายๆ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลของพนักงาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

โปรแกรม HR HumanSoft โครงสร้างองค์กร - ORGANIZATION

Organization Structure

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างขององค์กร มีหน้าที่ที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมและการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และลักษณะของธุรกิจ รวมถึงวิธีการจัดหน่วยงาน และวิธีการระบุความสัมพันธ์ทางการเงินและการบริหารระดับต่างๆ ในองค์กรนั้น ๆ

โปรแกรม HR HumanSoft โครงสร้างองค์กร - Organization Structure
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้