สบายใจ ได้ว่า Text Logo HumanSoft โปรแกรม HR หรือ HRM และระบบ Payroll

จะช่วยคุณผ่านทุกขั้นตอน จนกว่าคุณจะได้คำตอบที่ต้องการ

Time Attendance

การลงเวลาเข้า-ออกงาน ยุคใหม่
รองรับการลงเวลาทุกรูปแบบ Real Time บันทึกข้อมูลเข้าระบบแบบอัตโนมัติ
HumanSoft ตัวช่วยสำคัญของ HR และพนักงาน
feature shift-management
feature shift-management HR Plan
mobile attendance svg

Application :

ลงเวลาการทำงานง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ออนไลน์ 100%
face icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
ใบหน้า/แผนที่

การลงเวลาโดยการสแกนใบหน้า ตรวจสอบใบหน้า และตรวจสอบ GPS ของโทรศัพท์

WIFI icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
Wi-Fi

การลงเวลาผ่านรัศมีสัญญาณ Wi-Fi เพื่อความแม่นยำในการลงเวลาทำงาน

Beacon icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
Beacon

การลงเวลาผ่านสัญญาณ Beacon โดยการเปิดค้นหาสัญญาณ Bluetooth

check-in icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
สแกนลูกทีม

การลงเวลาโดยให้หัวหน้างาน หรือผู้อนุมัติเป็นผู้สแกนใบหน้าของพนักงาน เพื่อลงเวลาการทำงานแทนพนักงาน

Generate QR code icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
สร้าง QR code

การ Gen QR code สำหรับให้ TimeApp เครื่องกลางเป็นเครื่องลงเวลาแทน

Scan QR code icon Humansoft | โปรแกรมคิดเงินเดือน HRM และ Payroll
สแกน QR code

การสแกน QR code สามารถสแกนจาก TimeApp หรือดาวน์โหลดจากพื้นที่การทำงานก็ได้

Fingerprint Scanner

เครื่องสแกนของ HumanSoft ระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ และแจ้งเตือนแบบ Real-time ไปยัง Line ทันที
feature shift-management HR Plan
feature shift-management HR Plan
mobile attendance svg

Application :

Check-in

การลงเวลา โดยการตรวจสอบ GPS ของโทรศัพท์ที่ใช้ในแอพลงเวลาทำงาน

QR code

การลงเวลา โดยการสแกน QR code จากเครื่อง TimeApp
mobile attendance svg

Application :

TimeApp

คือ โทรศัพท์เครื่องกลาง ที่ใช้ในการลงเวลา สามารถทำได้ 3 วิธี
  1. การลงเวลาโดยการถ่ายรูป
  2. ใช้ในการสร้าง QR code เพื่อให้พนักงานที่ มีแอปพลิเคชัน HumanSoft Mobile Attendance สแกนเพื่อลงเวลาทำงาน
  3. ใช้ในการสแกน QR code จาก แอปพลิเคชัน HumanSoft Mobile Attendance เพื่อทำการลงเวลาทำงาน

TimeWeb

การลงเวลาโดยการใช้โปรแกรมลงเวลาทํางาน Time Web ในการลงเวลา ทำได้ 2 วิธี คือ
  1. การลงเวลาโดยการถ่ายรูป
  2. ใช้ในการสร้าง QR code เพื่อให้พนักงานที่ มีแอปพลิเคชัน HumanSoft Mobile Attendance สแกนเพื่อลงเวลาทำงาน
feature shift-management Manager Plan
feature shift-management Employee Plan

Import File

กรณีหากมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเดิมอยู่แล้ว ก็สามารถ Export มาเป็นไฟล์ .xls, .xlsx, .dat, .txt แล้วนำมา Import เข้าระบบได้เช่นกัน

HR Manual

HR Mobile สามารถเพิ่มเวลาการทำงานให้พนักงานด้วยตัว HR เอง
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้