PageView Facebook

ข้อมูลกะการทำงาน

ข้อมูลกะการทำงาน เป็นการสร้างกะการทำงาานให้ตรงกับเงื่อนไขการใช้งานขององค์กร ระบบ HumanSoft มีกะการทำงานอยู่ทั้งหมด 6 ประเภท

 1. กำหนดเวลาเข้าออก ในวันเดียวกัน คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ในวันเดียวกัน
 2. กำหนดเวลาเข้าออก ข้ามเที่ยงคืนของพรุ่งนี้ คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ข้ามเที่ยงคืนของพรุ่งนี้
 3. กำหนดเวลาเข้าออก ข้ามเที่ยงคืนของเมื่อวาน คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ข้ามเที่ยงคืนของเมื่อวาน
 4. กำหนดชั่วโมงการทำงานรวม คือ เข้าออกงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ชั่วโมงต่อวันต้องได้ตามที่กำหนด
 5. กำหนดกะการทำงานโดยไม่ต้องลงเวลา คือ เข้าออกงานตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่จำเป็นต้องลงเวลาการทำงาน
 6. กำหนดควบกะการทำงาน คือ ใน 1 วันทำงาน สามารถมีได้มากกว่า 1 กะการทำงาน

และแต่ละกะการทำงานงานสามารถตั้งค่า มูลค่ากะการทำงานได้ ประเภทมูลค่ากะการทำงาน มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ

 1. คำนวณตามเงินเดือน คือ เมื่อพนักงานทำงานกะนี้จะได้ค่าแรง ตามค่าแรงรายวัน
 2. กำหนดมูลค่าของกะการทำงานนี้ คือ เมื่อพนักงานทำงานกะนี้ จะได้ค่าตามมูลค่ากะ ที่กำหมดไว้
 3. บวกมูลค่าเพิ่มสำหรับกะการทำงานนี้ คือ เมื่อพนักงานมาทำงานกะนี้ จะได้ ค่าแรง = ค่าแรงรายวัน + มูลค่ากะ
 4. บวกจำนวนเท่าของค่าแรงเพิ่มสำหรับกะการทำงานนี้ คือ เมื่อพนักงานมาทำงานกะนี้ จะได้บวกมูลกะกาการทำงานเพิ่ม ตามจำนวนเท่าของค่าแรงที่กำหนด
โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลกะการทำงาน - Shift work information

ข้อมูลวันหยุด

ข้อมูลวันหยุด พนักงานจะต้องมีข้อมูลวันทำงาน หรือวันหยุด ต่อ 1 สัปดาห์ ของพนักงาน ซึ่งทาง HR จะเป็นผู้จัดการวางแผนให้กับพนักงานตามเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม

โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลวันหยุด - Weekend

ข้อมูลวันทำงานพิเศษ

ข้อมูลการทำงานพิเศษ HR สามารถกำหนดไว้ทำงานพิเศษให้กับพนักงานได้ และตั้งค่าเงื่อนไขการให้ค่าแรงในการมาทำงานในวันทำงานพิเศษได้ด้วย เช่น พนักงานประจำ มาทำงานพิเศษในวันที่ 01/01/2023 จะได้รับค่าแรง 2 เท่าของค่าแรง โดยที่จะนำ ขาด ลา มาสาย มาคำนวณในค่าแรงด้วย และยังสามารถตั้งค่าได้ว่าจะนำค่าแรงในวันทำงานพิเศษไปคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนหรือไม่

โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลวันทำงานพิเศษ - Special workday

จัดการกะการทำงาน-วันหยุด

จัดการกะการทำงาน-วันหยุด เป็นการจัดการวางแผนการทำงานให้กับพนักงาน โดย HR จะเป็นผู้จัดการวางแผนให้ HR สามารถจัดการวางแผนได้ที่ละหลายๆคน หรือจะว่างแผนให้กับพนักงานที่ละคนก็ได้ นอกจากจะวางแผนที่เมนูได้แล้ว ยังสามารถโหลดเทรมเพจออกมาจัดการข้างนอกและนำเข้าในระบบได้อีก HR สามารถวางแผนกะการทำงาน กะวันหยุด และวางกำลังพล ได้แยกออกจากกัน

วางแผนกะการทำงาน-วันหยุด

เป็นการเพิ่มรอบการวางแผนการทำงานให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถวางแผนกะการทำงานให้กับตนเองได้ HR จะเป็นผู้เพิ่มรอบให้ และพนักงานวางแผนให้กับตนเองได้ผ่านทาง Mobile Application

โปรแกรม HR HumanSoft จัดการกะการทำงาน-วันหยุด วางแผนกะการทำงาน-วันหยุด - Manage work shifts and - Plan work shifts and
          Weekend

จัดการผังกำลังพล

จัดการผังกำลังพล เป็นการจัดการวางแผนกำลังพลในการทำงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ ในหนึ่งหน่วยธุรกิจจะประกอบไปด้วยราย Job ที่ผูกกับพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานในรายการ Job นี้ ช่วงเวลาการทำงาน Time Frame ในการทำงานของหน่วยธุรกิจนี้ โดยสามารถจัดการกำลังพลในการทำงานในหน่วยธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยธุรกิจ และระบบจำะคำนวณค่า Cost ของหน่วยธุรกิจนี้ออกมาให้ตามการจัดสรรขององค์กร

โปรแกรม HR HumanSoft จัดการผังกำลังพล - Manage workforce plan
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้