PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2
date_range2023-06-30
alarm17:38:04

โครงสร้างตำแหน่ง 20 ชั้น จากเดิม 10 ชั้น | เชื่อมผู้ใช้งาน ระหว่าง CCS กับ HRS | รายงาน Top 10 กำหนดเข้าสู่ระบบบริษัท | เบิกเงินสดย่อย


โครงสร้างตำแหน่ง 20 ชั้น

จากเดิมโครงสร้างตำแหน่งในระบบ HumanSoft มีชั้นโครงสร้าง 10 ชั้น ระบบได้เพิ่มให้โครงสร้างตำแหน่งเป็น 20 ชั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มโครงสร้างตำแหน่งได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อผู้ใช้งานระหว่าง CCS กับ HRS

การเชื่อมต่อชื่อผู้ใช้งานระหว่างระบบ CCS กับระบบ HRS คือการกำหนดเข้าสู่ระบบบริษัท ว่าจะให้ผู้ใช้งานไหนในการเข้าใช้งานระบบ HRS   สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ที่เมนูจัดการผู้ใช้ที่ระบบ CCS

รายงาน Top 10

รายงาน Top10 เป็นรายงานแสดงรายชื่อพนักงาน 10 คนที่ติดอันดับในการ มาเช้า มาสาย พักไว เป็นต้น เนื่องจากระบบเรามีการคำนวณแยกงวดเวลาการทำงานเพิ่มขึ้นมา เราจึงพัฒนารายงาน Top10 ให้เลือกงวดการคำนวณได้ว่าต้องการดู  รายงานของงวดไหน และเพิ่มการ Export รายงานไฟล์ Excel

เบิกเงินสดย่อย

เบิกเงินสดย่อย จากเดิมระบบไม่มีการแยกประเภทของการเบิกเงินสดย่อยให้ เราจึงเพิ่มประเภทเงินสดย่อยเข้ามาในระบบ โดยสามารถเพิ่มประเภทเงินสดย่อยได้ที่เมนูตั้งค่าประเภทเบิกเงินสดย่อย และในกรณีลูกค้าเก่าที่ไม่เคยมีประเภทเงินสดย่อยมาก่อน ระบบจะเลือกเป็นประเภทอื่นๆ ไว้ให้เป็นค่าเริ่มต้น