PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1
date_range2023-06-27
alarm16:21:37

ลงเวลาการทำงานผ่าน Application | HumanSoft for HR | ถังเก็บเวลา | โครงสร้างตำแหน่ง แสดงระดับตำแหน่ง| คิดภาษี เงินเดือน 40(2)


ลงเวลาการทำงาน

การลงเวลาการทำงาน ผ่าน Application เวลาการทำงานที่พนักงานลงเวลาเข้ามา จะมีการเข้าคิวเพื่อส่งเวลา เข้าระบบเวลาที่เข้าคิวจะแสดงอยู่ที่ “หน้าหลัก” เป็นเวลาสีเทา แต่ถ้าหากเวลายังไม่เข้าในระบบ เวลาจะอยู่ที่เมนู “รายงานลงเวลาการทำงานคงค้าง” แล้วพนักงานสามารถกดส่งเวลาเข้าระบบได้ที่เมนูนี้HumanSoft for HR

Application สำหรับ HR สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงานได้โดยเร็ว และอนุมัติเอกสารหรือขอเอกสารแทนพนักงานได้ผ่านทางมือถือ ผู้ที่สามารถใช้งาน Application HumanSoft for HR ได้ คือ ผู้ที่มีสิทธิการเข้าถึงหน้า CCS เท่านั้น
จำลองข้อมูลพนักงาน

ถังเก็บเวลา เป็นเวลาเก็บข้อมูลเวลา ที่พนักงานลงเวลาการทำงานแล้วไม่เข้าระบบ HR สามารถ

เลือกเวลาและกด Re-Upload เวลาเข้าสู่ระบบให้พนักงานได้ด้วยตัวเองโครงสร้างตำแหน่ง แสดงระดับตำแหน่ง

โครงสร้างตำแหน่ง นำระดับตำแหน่งที่ HR ได้กรอกเอาไว้มาแสดงที่หน้าโครงสร้างตำแหน่ง เพื่อที่ HR จะเห็นระดับตำแหน่งได้จากหน้านี้ โดยไม่ต้องกดแก้ไขเข้าไปดูข้อมูลระดับตำแหน่งอีก

คิดภาษีเงินเดือน 40(2)

เลือกคิดภาษี ภงด.1 เป็นเงินได้ 40(2) เป็นการเลือกคิดภาษีเงินเดือนของพนักงานที่กรณีเป็นพนักงานฟรีแลน์ หรือพนักงานชั่วคราวในรายงาน 50 ทวิ จะแสดงรายการเงินได้ในข้อที่ 2 40(2) คือ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือ จากการรับทำงานให้นั้น

ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว