PageView Facebook
เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
date_range2022-05-18
alarm15:53:14

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ครั้งใหญ่ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้ใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

พร้อมทั้งพัฒนา และปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ ให้มีการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ครบครัน และทันสมัยมากขึ้น


1. Tab Bar Menu

ครั้งนี้แถบเมนู ถูกปรับเปลี่ยนให้แสดงในส่วนของ หน้าหลัก , Reward , การลงเวลาการทำงาน , แจ้งเตือน และเมนูอื่น ๆ

2. Favorite

ส่วนของ Favorite จะรวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้บ่อยไว้ให้ และผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข จัดเรียงได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล


3. โหมดง่าย

โหมดง่าย จะเป็นโหมดใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการใช้งานที่ซับซ้อนมากนัก จะแสดงเครื่องมือ

ที่ใช้งานบ่อยมาให้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน4. เมนูอื่น ๆ

เมนูอื่นๆ จะแสดงเครื่องมือต่างๆ ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบ หรือจัดการตั้งค่าต่างๆ ของตนเองได้