PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1
date_range2023-11-15
alarm14:08:59

ในการพบกันครั้งนี้ HumanSoft ได้มีการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าของกิจการ HR และผู้ใช้งานระบบทุกท่าน สามารถใช้งานระบบของ HumanSoft ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 ได้แก่

1.    ตั้งค่าประเภทการลา “คำนวณถึงวันปัจจุบัน”

2.    รายงานการขอเอกสาร “ประเภทเอกสารโอที”

3.    โครงสร้างองค์กร “ปุ่มลบรูปภาพ” (LOGO)

4.    เอกสารลางาน “เพิ่มการค้นหา วันที่-วันที่”ตั้งค่าประเภทการลา “คำนวณถึงวันปัจจุบัน”

เริ่มต้นการอัปเดตฟีเจอร์ด้วยฟีเจอร์ ตั้งค่าประเภทการลา “คำนวณถึงวันปัจจุบัน” เมื่อพูดถึงการตั้งค่าประเภทการลา หลาย ๆ ท่านก็คงนึกถึงเรื่องโควตาการลา ซึ่งโควตาการลานั้นเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นโควตาการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน


เดิมตั้งค่าประเภทการลา สามารถตั้งค่าเฉลี่ยโควตาการลาได้ 3 รูปแบบ คือ 1.ไม่เฉลี่ย 2.เฉลี่ยในไตรมาส และ 3.เฉลี่ยในปี โดยการคำนวณโควตาการลานั้นจะทำการคาดการณ์จำนวนโควตาที่จะได้รับจนถึงสิ้นรอบคำนวณโควตา เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น HumanSoft จึงพัฒนาการตั้งค่าประเภทการลา “คำนวณถึงวันปัจจุบัน” คือ การคำนวณจำนวณโควตาที่จะได้รับจนถึงวันปัจจุบัน


ตัวอย่าง

โควตาเฉลี่ยในปี คำนวณถึงวันปัจจุบัน

รอบการคำนวณโควตา 1-12

พนักงานทำงานครบ 12 เดือน จะได้โควตา 6 วัน

 

วันที่เริ่มงาน     01/01/2022

ทำงานครบได้โควตาตามเงื่อนไขคือวันที่   01/01/2023

วันที่ปัจจุบันคือ  01/05/2023

 

มีหลักการคำนวณดังนี้

6 ÷ 365 = 0.0164 วัน

01/01/2023 – 01/05/2023 = 152 วัน

152 × 0.0164 = 2.49 ≈ 2 วัน

 

ดังนั้น พนักงานจะได้โควตาที่คำนวณถึงวันปัจจุบัน 2 วัน


รายงานการขอเอกสาร “ประเภทเอกสารโอที”

ฟีเจอร์อัปเดตถัดมาคือรายงานการขอเอกสาร “ประเภทเอกสารโอที” เป็นรายงานที่แสดงรายการการขอเอกสารโอที (Over Time) ที่มีการขอเข้ามา โดยรายงานการขอเอกสาร “ประเภทเอกสารโอที” เดิมหากมีการค้นหาประเภทเอกสารโอที จะเป็นการค้นหาเอกสารโอทีทั้งหมดที่มีการขอเข้ามาโดยไม่แยกประเภทโอที

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น HumanSoft ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาฟีเจอร์รายงานการขอเอกสาร “ประเภทเอกสารโอที” โดยจะสามารถค้นหาประเภทโอทีแบบแยกประเภทได้ เช่น ประเภทโอทีล่วงเวลา (x1.5) โอทีวันหยุด โอทีล่วงเวลาวันหยุด เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลโอที

โครงสร้างองค์กร “ปุ่มลบรูปภาพ”

เดิมเมนูโครงสร้างองค์กรในส่วนของเพิ่ม Logo ไม่สามารถลบ Logo บริษัทก่อนหน้าที่เพิ่มเข้ามาได้ หากต้องการลบ Logo จะต้องเพิ่มรูปภาพพื้นสีขาวแทน เนื่องจากไม่สามารถลบได้

 

จากปัญหาข้างต้น HumanSoft จึงได้มีการเพิ่มปุ่ม “ลบรูปภาพ” เข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการใช้ Logo หรือต้องการลบรูปภาพ Logo ออกสามารถลบ Logo ได้

การจัดการเอกสาร “เพิ่มการค้นหา วันที่-วันที่”

และฟีเจอร์สุดท้ายของการ Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 คือ การจัดการเอกสาร “เพิ่มการค้นหา วันที่-วันที่” ที่จากเดิมการค้นหาเอกสารต่าง ๆ  จะเป็นการแสดงผลการค้นหาของเอกสารเป็นรูปแบบ “เดือน” แต่เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารต้องมีการตรวจสอบเอกสารข้ามเดือน ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบเอกสาร

 

ดังนั้น HumanSoft จึงได้พัฒนาระบบ ให้สามารถค้นหาเอกสารเป็นรูปแบบ “วันที่ - วันที่” ได้ โดยจะมีเอกสารที่สามารถค้นหาวันที่ - วันที่ ได้จะมีทั้งหมด 11 เอกสาร คือ เอกสารการลา เอกสารโอที เอกสารเพิ่มเวลา เอกสารเปลี่ยนกะการทำงาน เอกสารเปลี่ยนวันหยุด เอกสารรับรองเงินเดือน เอกสารรับรองการทำงาน เบิกเงินสดย่อย ร้องเรียน หนังสือสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน และหนังสือสัญญาจ้างพนักงานบรรจุ เพื่อลดข้อผิดพลาดในตรวจสอบเอกสารดังกล่าวสามารถดูการ Update! ฟีเจอร์ ทั้งหมดได้ที่ หน้าประกาศข่าวสาร

 

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามหรือต้องการให้ HumanSoft พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม สามารถแนะนำหรือแจ้งมาหาเราได้ในช่องทางการติดต่อของ HumanSoft ได้เลยค่ะ ทางเราพร้อมปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ