PageView Facebook

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย

 1. เวลาทำการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการปกติ)
 2. ราคานี้รวมค่าจด Domain Name
 3. ราคานี้รวมค่าเช่าพื้นที่ Hosting
 4. ราคานี้รวมค่าบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขการตั้งค่า ผ่านทางโทรศัพท์ LineOA หรือ Facebook Chat ในเวลาทำการ
 5. ราคานี้รวมค่า Update Program
 6. ราคานี้รวมค่า Backup Database ทุกวัน
 7. ราคานี้รวมค่าขึ้นระบบครั้งแรก นำข้อมูลพนักงานเข้าปัจจุบัน ตั้งค่าเริ่มต้น แต่ไม่รวมการนำประวัติย้อนหลังเข้าระบบให้
 8. ราคานี้รวมค่าฝึกอบรมการใช้งานครั้งแรก เป็นการฝึกอบรมแบบ Online Conference เท่านั้น
 9. ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 10. คู่มือการใช้ผ่านช่องทาง https://www.humansoft.co.th/docs
 11. ราคานี้รวมการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 12. หากหมดอายุการใช้งานระบบทำต่ออายุเป็น Package Free และจำกัดจำนวนพนักงานไม่เกิน 10 คน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 1. ฝึกอบรมอื่นๆ คิดค่าใช้จ่ายเป็นการเสนอราคา เป็นการฝึกอบรมแบบ Online หรือ On-site
 2. ออกแบบฟอร์มอื่นๆ ราคาเริ่มต้นฟอร์มละ 5,000 บาท
 3. ถ่ายโอนข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมหรือนำเข้าประวัติย้อนหลังต่างๆ เป็นการเสนอราคาตามความต้องการ
 4. การขอดึงข้อมูลผ่านระบบ API จะมีค่าใช้เพิ่มเติมตามการเสนอราคา

ระดับการให้บริการ (SLA)

 1. การใช้งานใช้ผ่าน Web Browser/Mobile Application/LineOA โดยที่สามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง (Availability 99%)
 2. หากมีระบบล่ม (Downtime) จะสามารถกู้กลับมาได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 3. การตอบรับปัญหาจากทางลูกค้า ภายใน 15 นาที ในเวลาทำการ
 4. การแก้ไขปัญหา
        4.1. เชิงการใช้งาน ภายใน 2 - 4 ชั่งโมง
        4.2. เชิงระบบ
                 4.2.1 Critical ภายใน 1-2 วัน
                 4.2.2 Minor ภายใน 3-7 วัน

การชำระเงิน

 1. ช่องทางการชำระเงินผ่านทาง
        1.1 โอนเงิน (ฟรีค่าธรรมเนียม)
        1.2 QR Payment (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 2. หากบริษัทต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% สามารถแจ้งเจตจำนงมาที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
 3. เมื่อทางบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยจะดำเนินการออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งไปรษณีย์ไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่